Formułą w Excelu, która pozwala szybko zrobić analizę danych w wybranych kategoriach jest SUMA.WARUNKÓW(). Ta ba formuła dodaje wartości dla wielu różnych kryteriów.

Można ją np. wykorzystać do zebrania wybranych pozycji Rachunku Wyników w podziale na lata (patrz rys. 1).

Rys. 1. SUMA.WARUNKÓW Źródło: https://www.cdprojekt.com/pl/typ-informacji-prasowej/year; opracowanie własne

Jeżeli dane finansowe są zebrane w tabeli, gdzie wartości są w kolumnie C, informacja o roku jest w kolumnie A, a nazwa pozycji jest w kolumnie B, to formuła będzie miała postać następującą: =SUMA.WARUNKÓW(suma_zakres ; kryteria_zakres1 ; kryteria1 ; kryteria_zakres2 ; kryteria2 ;;;;).

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Losowanie bez powtórzeń

Read more

Sumowanie kwot według waluty

Read more

Jak stworzyć histogram w Excelu? Dystrybuanta wieku w Excelu

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama