Znalezienie idealnego rozwiązania dla badanego modelu i ręczne wprowadzanie coraz innych wartości liczbowych, to proces długi i pracochłonny. Nie jest wykluczone, że w pewnym momencie po prostu można do tego stracić cierpliwość i zrezygnować z dalszych poszukiwań. Na szczęście istnieje remedium, a jest nim Solver – dodatek do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Optymalizacja z użyciem Solvera jest szybka i prosta, więc warto przyjrzeć się możliwościom, jakie on daje.

Czym jest Solver?

Solver jest bezpłatnym dodatkiem do programu Microsoft Excel, pozwalającym zoptymalizować wartość komórek zmienianych w celu uzyskania oczekiwanego rezultatu końcowego, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich zdefiniowanych parametrów oraz ograniczeń.

Korzystając z tego narzędzia, można znaleźć rozwiązanie dla każdego modelu, oczywiście pod warunkiem, że istnieje chociaż jedno rozwiązanie.

Głównymi obszarami zastosowania Solvera są przede wszystkim finanse, inwestycje, produkcja, logistyka, zakupy, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz inżynieria.

Jest on niezmiernie przydatny w procesie podejmowania decyzji dotyczących optymalizacji takich zagadnień, jak: ustalenie wielkości produkcji, najlepsze wykorzystanie posiadanych materiałów, zmniejszenie kosztów dostaw i przewozów czy ustalenie idealnego harmonogramu pracy wielozmianowej.

Wspomniano wcześniej o prostocie zastosowania tego narzędzia w praktyce. Niemniej jednak warto mieć na uwadze, że zanim uruchomi się Solvera, należy zdefiniować zagadnienie, które będzie poddane optymalizacji. W kolejnych krokach tworzyć będziemy odpowiedni model w arkuszu, uzupełniając go o niezbędne formuły i wartości, a także formułować warunki ograniczające niezbędne do prawidłowego wyliczenia rezultatu końcowego. Dopiero wtedy można „odpalić” Solvera. Kiedy już uzyskamy ostateczny wynik, nie pozostanie nam nic innego, jak zinterpretować i wykorzystać otrzymany rezultat.

Jak aktywować dodatek w Excelu?

Przed przystąpieniem do stworzenia modelu, do którego następnie zostanie zastosowany Solver, aby znaleźć optymalną wartość, trzeba go aktywować. Dla tych, którzy wcześniej nie korzystali z tego narzędzia, nie będzie one dostępne na Wstążce Excela. W tym celu należy wykonać, krok po kroku, krótką instrukcję.

Jak aktywować dodatek Solver:

KROK 1: Na Wstążce Excela kliknij kartę Plik, a następnie z menu Backstage wybierz pozycję Opcje.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Funkcje statystyczne MAX.K i MIN.K

W funkcjach statystycznych Excela dostępne są funkcje MAX oraz MIN, które pozwalają wyznaczyć największą oraz najmniejszą wartość w badanej próbie.

Read more
On-line only no. 19/2019

Sprawozdania finansowe XML - narzędzia, które pomogą wygenerować JPK SF

MC_63_83.jpg
Tematem numer jeden w pierwszym półroczu 2019 r. dla głównych księgowych i osób zaangażowanych w procesy sprawozdawcze w spółkach będzie dostosowanie procesów i narzędzi do raportowania sprawozdań finansowych w postaci plików XML. Spółki zostały zobligowane do spełnienia obowiązującego od października 2018 r. wymogu przesyłania do KRS i urzędu skarbowego sprawozdań finansowych w formie elektronicznej (JPK SF).
Read more
On-line only no. 19/2019

Controlling projektów informatycznych. Jak planować i raportować wykorzystanie zasobów?

CiRZ_5_7.jpg

Istotnym kryterium oceny projektów inwestycyjnych są od wielu lat mierniki finansowe. Tworzą one podstawę do oceny, weryfikacji i selekcji projektów, głównie za pomocą wyliczonych wielkości finansowych – umożliwiają przedstawienie projektów w postaci rankingów. Ci, którzy mają pomysł na nowe produkty bądź usługi skupiają swoją uwagę przede wszystkim na danych finansowych. Przygotowują business case według ustrukturyzowanej metody, co pozwala wyliczyć wskaźniki finansowe, takie jak: NPV, IRR, PB itd. Na podstawie tak wyliczonych wartości wskaźników finansowych mogą przystąpić do dalszej analizy i oceny projektów. Najczęściej po tym etapie następuje pierwsza selekcja projektów o najwyższych parametrach finansowych – co nie zawsze oznacza, że są to projekty najistotniejsze dla firmy.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama