Wyznaczanie rabatów dla zleceń sprzedażowych – narzędzie Szukaj wyniku

INFO_10_str_21.jpg

Na dzisiejszym, jakże wymagającym rynku sprzedażowym jedną z najważniejszych kart przetargowych jest rabat udzielany klientowi przy zakupie czy to usługi, czy towaru. Oprócz działania ekonomicznego ma on dla kupującego również aspekt psychologiczny. Klient czuje się wyróżniony i doceniony przez sprzedawcę, jak i markę, którą on reprezentuje. W materiale zostanie przedstawiony sposób budowy narzędzia do wyliczania % rabatu zamówienia przy zachowaniu % marży całego zamówienia na odpowiednim poziomie.

Na przykład dla danego zamówienia maksymalny procent obniżki będzie taki, przy którym marża całego zamówienia będzie wynosiła 18%. Gotowy model przedstawia Rysunek 1.

W zestawieniu zamówienia przewidzianym na 10 różnych produktów użytkownik podaje produkt, cenę, koszt jednostkowy produktu (wytworzenia plus pozostałe koszty), ilość. W kolejnych kolumnach wyliczana jest wartość każdej pozycji jako iloczyn ilości i ceny, koszt całkowity jako iloczyn ilości i kosztu, marża [zł] jako różnica wartości i kosztu całkowitego oraz marża [%] jako iloraz marży [zł] przez wartość.

Pod tabelą zamówienia wyliczone są najważniejsze wartości (ich formuły przedstawia Rysunek 2):

1. Wartość zamówienia – jako suma wszystkich wartości z tabeli;

2. Koszt zamówienia – jako suma wszystkich kosztów całkowitych z zestawienia;

3. Marża zamówienia – jako różnica wartości zamówienia i kosztu zamówienia;

4. marża % zamówienia – jako iloraz marży zamówienia przez wartość zamówienia z zastosowaniem funkcji JEŻELI.BŁĄD;

5. W polu % rabatu wpisywany będzie odpowiedni % rabatu na wartość całego zamówienia;

6. Wartość zamówienia po rabacie, która jest obliczana jako wartość zamówienia pomniejszona o % rabatu;

7. Marża zamówienia po rabacie wyliczana jest jako różnica wartości zamówienia po rabacie i kosztu zamówienia.

8. % marża zamówienia po rabacie wyliczana jest jako iloraz marży zamówienia po rabacie i wartości zamówienia po rabacie.

 

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy