Tworzenie własnych funkcji w Excel wykorzystanie VBA

Daniel Wójcik   Informacja Zarządcza 8/2017 Tylko on-line
info_8_tworzenie funkcji.jpeg

Arkusz MS Excel to nie tylko narzędzie kalkulacji i obliczeń finansowych. Dostępną funkcjonalność z powodzeniem wykorzystać można również w analizie aspektów controllingu operacyjnego. W poniższym przykładzie przedstawię sposób wykorzystania funkcji użytkownika w analizie procesów.

Zarządzanie procesami stanowi bardzo ważny aspekt sukcesu i budowy przewagi konkurencyjnej. W strategicznej karcie wyników odnajdujemy oddzielną płaszczyznę procesów wewnętrznych, w koncepcji ABC pojawia się kategoria pomiaru czasów w procesie (Time Driven). Również w koncepcjach zarządzania jakością, takich jak Six Sigma, pomiary procesów stanowią kluczowy składnik analizy.

Z punktu widzenia analizy procesu podstawowym miernikiem jest czas trwania poszczególnych czynności (elementów). Rejestracja wyników pomiaru to z reguły określenie punktów czasowych rozpoczęcia i zakończenia procesu. Aby przeprowadzić wnioskowanie, niezbędna jest analiza, a jej przedmiotem będą już określone przedziały czasowe. Funkcje wbudowane MS Excel umożliwiają obliczenie długości czasu pomiędzy dwoma punktami, jednak nie potrafią uwzględnić takich elementów, jak:

  • dni ustawowo wolne od pracy,
  • zaplanowane urlopy i przestoje,
  • godziny pracy (od 9.00 do 17.00).

Jeśli na przykład dany proces rozpoczął się o godzinie 16.00 przed długim weekendem majowym, a zakończył w następnym dniu po weekendzie o godzinie 10.00 – tak naprawdę trwał 2 h robocze, natomiast odejmowanie dat wskaże nam na okres kilkudniowy.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

    Źródło: Magazyn Controlling 20/2012

Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy