Pojawienie się w programie Microsoft Excel nowego narzędzia, którym były tabele przestawne, sprawiło, że analiza zgromadzonych danych stała się szybsza, łatwiejsza i przyjemniejsza. Za pomocą kilku przeciągnięć myszką można zbudować raport, który będzie prezentował informacje zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy końcowego. To wszystko sprawiło, że raporty nabrały jeszcze większej przejrzystości, a czas poświęcony na ich przekształcenie się skrócił. Stan ten trwał przez bardzo wiele lat, aż w końcu świat ujrzał nowy dodatek do Excela o nazwie Power Pivot...

Power Pivot wprowadził sporo zmian, m.in. zaimplementowanie modelu danych, który pozwala budować relacje pomiędzy danymi umieszczonymi w różnych tabelach. Dzięki temu informacje „kotmunikują” się ze sobą i nie ma potrzeby tworzenia obszernych zbiorów danych, w których niepotrzebnie powtarzane są niektóre wartości. Tym samym po zbudowaniu modelu danych jesteśmy w stanie stworzyć dowolny raport tabeli przestawnej, którego elementy mogą pochodzić z różnych źródeł. Czyż nie jest to genialne?

Nie bez powodu mówi się, że pojawienie się narzędzi Power Pivot czy Power Query jest największą rewolucją w programie Microsoft Excel w ciągu ostatnich 20 lat.

Budowa raportu tabeli przestawnej i wykresu przestawnego

Dotychczas, tworząc tabelę przestawną w Excelu, należało pobrać dane źródłowe, np. z systemu transakcyjnego typu ERP, a następnie oczyścić je ze wszystkich niepotrzebnych elementów, zapewnić właściwą formę tabelaryczną danych, pousuwać puste kolumny, pododawać brakujące etykiety kolumn itd. Następnym krokiem było wstawienie tabeli przestawnej na podstawie zgromadzonych informacji (karta Wstawianie > Tabele > Tabela przestawna).

W przypadku dodatku Power Pivot dane zewnętrzne możemy pobrać z różnych źródeł, dzięki czemu od razu wszystkie zostaną umieszczone w modelu danych w postaci osobnych kart, z których każda reprezentuje osobną tabelę (Rysunek 1).

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Funkcje statystyczne MAX.K i MIN.K

W funkcjach statystycznych Excela dostępne są funkcje MAX oraz MIN, które pozwalają wyznaczyć największą oraz najmniejszą wartość w badanej próbie.

Read more
On-line only no. 19/2019

Sprawozdania finansowe XML - narzędzia, które pomogą wygenerować JPK SF

MC_63_83.jpg
Tematem numer jeden w pierwszym półroczu 2019 r. dla głównych księgowych i osób zaangażowanych w procesy sprawozdawcze w spółkach będzie dostosowanie procesów i narzędzi do raportowania sprawozdań finansowych w postaci plików XML. Spółki zostały zobligowane do spełnienia obowiązującego od października 2018 r. wymogu przesyłania do KRS i urzędu skarbowego sprawozdań finansowych w formie elektronicznej (JPK SF).
Read more
On-line only no. 19/2019

Controlling projektów informatycznych. Jak planować i raportować wykorzystanie zasobów?

CiRZ_5_7.jpg

Istotnym kryterium oceny projektów inwestycyjnych są od wielu lat mierniki finansowe. Tworzą one podstawę do oceny, weryfikacji i selekcji projektów, głównie za pomocą wyliczonych wielkości finansowych – umożliwiają przedstawienie projektów w postaci rankingów. Ci, którzy mają pomysł na nowe produkty bądź usługi skupiają swoją uwagę przede wszystkim na danych finansowych. Przygotowują business case według ustrukturyzowanej metody, co pozwala wyliczyć wskaźniki finansowe, takie jak: NPV, IRR, PB itd. Na podstawie tak wyliczonych wartości wskaźników finansowych mogą przystąpić do dalszej analizy i oceny projektów. Najczęściej po tym etapie następuje pierwsza selekcja projektów o najwyższych parametrach finansowych – co nie zawsze oznacza, że są to projekty najistotniejsze dla firmy.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama