Przegląd możliwości funkcji JEŻELI

Wojciech Próchnicki   Informacja Zarządcza 9/2017 Tylko on-line

Przeważnie systemy finansowo-księgowe, z których korzysta firma posiadają narzędzie służące do wiekowania należności w określonych przez użytkownika przedziałach czasu. Jeżeli natomiast nie ma takiego narzędzia osoba zajmująca się windykacją należności musi poradzić sobie sama. Pobiera on z systemu wykaz faktur z określonym kontrahentem i terminem płatności do Excela i na takim zestawieniu może pracować.

Oczywiście może filtrować zestawienie po datach i na tej zasadzie dokonywać selekcji faktur otrzymując tylko te przeterminowane skierowane do windykacji. Jednak w naszym przypadku dodatkowo potrzebujemy wykaz faktur na kilka przedziałów przeterminowania: od 1 do 14 dni, od 15 do 30 dni, od 31 do 60 dni i powyżej 60 dni. W tym celu zbudujemy narzędzie, które będzie przy każdym otwarciu skoroszytu odświeżało aktualna datę i wszystkie faktury przeterminowane będą zaznaczane na kolor zależny od przedziału przeterminowania w dniach:

  1. Od 1 do 14 dni – kolor zielony
  2. Od 15 do 30 dni – kolor żółty
  3. Od 31 do 60 dni – kolor pomarańczowy
  4. Powyżej 60 dni – kolor czerwony

Na Rysunku 1 przestawione jest wykaz faktur z systemu finansowo-księgowego, które zawiera cztery kolumny :

  1. NUMER FAKTURY – kolejny numer faktury w systemie
  2. KONTRAHENT – oznaczenie (nazwa) kontrahenta, który wygenerował daną należność
  3. TERMIN PŁATNOŚCI – termin zapłaty faktury
  4. KWOTA FAKTURY – kwota należności faktury
Rysunek 1 Zestawienie faktur z systemu finansowo-księgowego

W celu stworzenia dynamicznego narzędzia do wyszukiwania przeterminowanych faktur musimy wykonać dwie czynności:

  1. Dodanie bieżącej daty, która sama będzie się aktualizowała przy otwarciu skoroszytu z listą faktur
  2. Zastosowanie formatowania warunkowego, aby oznaczyć kolorami faktury przeterminowane według przyjętych przedziałów

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy