Chyba od początków istnienia Excela trzeba było pobierać dane do arkusza kalkulacyjnego. Już dawno przestało wystarczać przepisywanie czy kopiowanie danych (wszystko ze względu na coraz większą ilość danych, które musimy analizować).

Dane z plików tekstowych (.txt i .csv), informacje z sieci, z baz danych (np. Access) i innych źródeł (Rysunek 1) – te wszystkie dane możesz pobierać do Excela.

Ale technologie się zmieniają i te „stare” sposoby się zdezaktualizowały. Nie są wystarczająco szybkie i elastyczne. Dlatego Microsoft stworzył do Excela dodatek Power Query, który ma nowe, szybsze i bardziej elastyczne funkcje.

Pobieranie danych za pomocą Power Query

W najnowszych update’ach do subskrypcji Microsoft Office 365 „stare” metody zostały schowane (jeśli chcesz, możesz je włączyć w oknie opcji programu Excel w zakładce Dane – Rysunek 2), a wyróżniono polecenia związane z pobieraniem danych do Power Query – zostały przeniesione z odrębnej karty na kartę Dane jako grupa poleceń Pobieranie i przekształcanie (Rysunek 3).

W tym artykule przećwiczymy pobieranie danych z trzech różnych źródeł, gdzie często mamy dziesiątki, a nawet setki tysięcy rekordów (wierszy) danych, które nie mieszczą się w arkuszu Excela: z folderu danych, z Accessa, z bazy danych SQL.

Pobieranie danych z folderu

Często zdarza się, że system, z którym pracujemy, jest w stanie eksportować dane w formie plików tekstowych (.txt i/lub .csv), a także Excela, które są grupowane w folderach w zależności od roku, kraju, fabryki itp.

Często w tych folderach są dalsze podziały na foldery miesięcy, miast, wydziałów etc. Przed powstaniem Power Query do Excela mogliśmy te dane pobierać za pomocą skomplikowanych makr. Teraz można skorzystać z podstawowej funkcjonalności Power Query (Rysunek 3).

Po wybraniu polecenia pobierz dane z folderu (karta Dane -> Nowe zapytanie -> Z pliku -> Z folderu). Otworzy się okno, w którym musimy wskazać ścieżkę folderu, z której chcemy pobrać dane z plików (Rysunek 4). Możemy skorzystać z przycisku Przeglądanie albo wkleić ścieżkę skopiowaną z eksploratora plików. Jak zostało wspomniane na początku artykułu, w tych plikach może być więcej rekordów (wierszy), niż może pomieścić Excel w arkuszu, dlatego praktycznie nigdy nie chcemy od razu załadować danych do Excela.

Podobnie często nie chcemy ich od razu łączyć, bo możliwe, że wewnątrz folderów mogą się znaleźć pliki, których nie chcemy analizować, a nawet przypadkowe pliki o innym rozszerzeniu niż pliki eksportowane z naszego wewnętrznego programu. Dlatego prawie zawsze naciskamy w tym oknie (Rysunek 5) przycisk Edytuj.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Funkcje statystyczne MAX.K i MIN.K

W funkcjach statystycznych Excela dostępne są funkcje MAX oraz MIN, które pozwalają wyznaczyć największą oraz najmniejszą wartość w badanej próbie.

Read more
On-line only no. 19/2019

Sprawozdania finansowe XML - narzędzia, które pomogą wygenerować JPK SF

MC_63_83.jpg
Tematem numer jeden w pierwszym półroczu 2019 r. dla głównych księgowych i osób zaangażowanych w procesy sprawozdawcze w spółkach będzie dostosowanie procesów i narzędzi do raportowania sprawozdań finansowych w postaci plików XML. Spółki zostały zobligowane do spełnienia obowiązującego od października 2018 r. wymogu przesyłania do KRS i urzędu skarbowego sprawozdań finansowych w formie elektronicznej (JPK SF).
Read more
On-line only no. 19/2019

Controlling projektów informatycznych. Jak planować i raportować wykorzystanie zasobów?

CiRZ_5_7.jpg

Istotnym kryterium oceny projektów inwestycyjnych są od wielu lat mierniki finansowe. Tworzą one podstawę do oceny, weryfikacji i selekcji projektów, głównie za pomocą wyliczonych wielkości finansowych – umożliwiają przedstawienie projektów w postaci rankingów. Ci, którzy mają pomysł na nowe produkty bądź usługi skupiają swoją uwagę przede wszystkim na danych finansowych. Przygotowują business case według ustrukturyzowanej metody, co pozwala wyliczyć wskaźniki finansowe, takie jak: NPV, IRR, PB itd. Na podstawie tak wyliczonych wartości wskaźników finansowych mogą przystąpić do dalszej analizy i oceny projektów. Najczęściej po tym etapie następuje pierwsza selekcja projektów o najwyższych parametrach finansowych – co nie zawsze oznacza, że są to projekty najistotniejsze dla firmy.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama