Modele parametryczne w prognozowaniu kosztów produkcji

info_11_21.jpg

Celem niniejszego materiału jest pokazanie nieco innego podejścia do tematyki prognozowania kosztów produkcji. Standardowe planowanie, które odbywa się w większości przedsiębiorstw, skupia się przede wszystkim na budżetach kosztów poszczególnych działów produkcyjnych oraz wspierających. Na podstawie tego tworzone są zwykle raz do roku stawki roboczo- i maszynogodzin, co w połączeniu z kosztami materiałów daje nam postulowane koszty standardowe. Oczywiście w praktyce rzadko kiedy zgodne są one z kosztami rzeczywiście ponoszonymi, dlatego bardzo istotną częścią pracy działów rachunkowości zarządczej jest analiza odchyleń.

Dzisiaj proponujemy spojrzenie na ten temat z trochę innej strony. Na podstawie przykładowych prostych danych liczbowych przeanalizujemy zależność kosztów rzeczywistych od jednej tudzież kilku zmiennych. Nie będzie do tego wymagana skomplikowana wiedza w zakresie statystyki czy ekonometrii, choć zapewne większość kontrolerów miała takowe zajęcia w programie studiów, ani żadne fachowe programy do budowania modeli parametrycznych. Skupimy się tutaj na możliwościach, jakie daje nam Excel.

Pierwszym krokiem będzie zainstalowanie standardowych dodatków Excela w postaci Analysis ToolPak, jak pokazano na Rysunkach 1–4.

Według definicji Excela dodatki te udostępniają narzędzia do analizowania danych statystycznych i inżynierskich.

Jest to jak najbardziej właściwe, jako że do naszego ćwiczenia potrzebne będą nam dane pochodzące z pogranicza wiedzy statystycznej i inżynieryjnej, a punktem wyjścia będzie zrozumienie procesów zachodzących w trakcie produkcji.

Mając zainstalowane dodatki, możemy przystąpić do zbudowania prostej bazy danych z jedną zmienną objaśniającą i jedną objaśnianą. W naszym przykładzie będą to koszty rzeczywiste (Y) zależne od liczby serii produkcyjnych (X), jak na Rysunku 5.

W przypadku danych z jedną zmienną sytuacja jest prosta, ponieważ możemy to przedstawić w formie wykresu punktowego na osiach X i Y (Rysunek 6).

Mając wykres punktowy, możemy dodać do niego linię trendu, klikając prawym przyciskiem myszy na dowolny punkt wykresu, jak przedstawiono to na Rysunku 7.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy