Funkcje kalkulacji rat kredytowych: kapitałowych, odsetkowych i łącznych

INFO_1_str25.jpg

Kalkulacja rat kredytowych jest niezbędnym narzędziem w pracy każdego analityka, ale także nieodzownym elementem planowania finansowego w organizacji. Kredyt jest bowiem częstym źródłem finansowania inwestycji oraz bieżącej działalności, a koszty związane z finansowaniem implikują wysokość kosztów finansowych przedsiębiorstwa. Z drugiej strony, spłaty rat kapitałowych i odsetkowych często mają znaczący wpływ na kształtowanie się przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie. W celu rzetelnego odwzorowania spłaty rat kredytowych należy sporządzać harmonogramy spłat. Sposoby ich tworzenia dla dwóch podstawowych metod spłaty zostaną omówione w niniejszym artykule.

Z punktu widzenia metodologii wyznaczania rat kredytowych należy zwrócić uwagę na model spłaty, zatem czy kredyt jest zaciągany w formie rat stałych czy zmiennych.

Porównanie tych dwóch rodzajów rat przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Porównanie kredytu spłacanego w formie raty stałej i raty zmiennej [Źródło: opracowanie własne]

Wyszczególnienie

Stałe raty kredytowe

Zmienne raty kredytowe

Część kapitałowa raty kredytowej

Coraz wyższe w kolejnych okresach spłaty

Stałe w całym okresie spłaty

Część odsetkowa raty kredytowej

Coraz niższe w kolejnych okresach spłaty

Coraz niższe w kolejnych okresach spłaty

Całkowita rata kredytowa (część kapitałowa + część odsetkowa)

Stałe w całym okresie spłaty

Coraz niższe w kolejnych okresach spłaty

Jak widać w poniższej tabeli, część odsetkowa w obu modelach spłaty z każdym kolejnym okresem jest coraz niższa, ponieważ odsetki spłacane są w każdym przypadku od pozostałego kapitału. Analizując poniższą tabelę, łatwo również zauważyć, że kredyt spłacany w stałych ratach kredytowych różni się od kredytu z ratą zmienną przede wszystkim wysokością części kapitałowej raty. W przypadku raty stałej część kapitałowa jest coraz wyższa, ponieważ musi ona wyrównać coraz niższą część odsetkową tak, aby rata łączna była stała w całym okresie spłaty. Takie rozwiązanie zapewnia stałe obciążenie przedsiębiorstwa z punktu widzenia wydatków pieniężnych. Z kolei przy kredycie w modelu z ratą zmienną część kapitałowa pozostaje na niezmienionym poziomie, w wyniku czego wielkość łącznego obciążenia wydatkami z każdym kolejnym okresem jest coraz niższa.

Kalkulacja rat dla kredytu z ratą malejącą

Aby obliczyć wysokość raty kredytu w danym okresie, należy obliczyć jej część kapitałową oraz odsetkową. W przypadku kredytu z ratą malejącą wyznaczenie części kapitałowej jest bardzo proste i nie wymaga stosowania bardziej skomplikowanych funkcji finansowych dostępnych w arkuszach kalkulacyjnych. Rata kapitałowa jest taka sama w każdym okresie spłaty, zatem aby określić jej wysokość przypadającą na jeden okres, wystarczy podzielić całość kwoty kredytu przez liczbę rat. Z kolei, aby obliczyć wielkość oprocentowania w danym okresie, należy pomnożyć wielkość zadłużenia pozostającego do dyspozycji kredytobiorcy przez oprocentowanie kredytu w danym okresie.

Tabela 2 przedstawia przykładowy harmonogram rat malejących przy założeniu, że planujemy zaciągnięcie kredytu w wysokości 10 000 zł na okres 12 miesięcy oprocentowany w skali roku w wysokości 8%.

Aby sporządzić harmonogram spłaty rat malejących, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

Krok 1. W kolumnie „Rata kapitałowa” należy podać stałą kwotę części kapitałowej w poszczególnych okresach. Jak wcześniej wspomniano, w tym celu należy podzielić kwotę kredytu przez liczbę okresów (w prezentowanym przykładzie jest to wartość 10 000 zł podzielona przez 12 miesięcy).

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Załączniki do artykułu
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy