Dashboard HR - niezbędne narzędzie dla współczesnego pracodawcy

INFO_10_str 16.jpg

Zmiany zachodzące na rynku czynników wytwórczych wpływają na sytuację przedsiębiorców, którzy korzystają z jego zasobów. Tak wiele mówi się obecnie o istnieniu tzw. rynku pracownika, dlatego też współczesny pracodawca powinien być zorientowany na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracownicy wpływają na rozwój firmy, a rezultat ich działań ma odzwierciedlenie w osiąganych zyskach. Z drugiej strony, koszty wynagrodzeń stanowią zazwyczaj jeden z głównych kosztów organizacji. Przedsiębiorca powinien odnaleźć złoty środek, a głównym źródłem informacji może stać się właśnie Dashboard HR.

Naszym zadaniem będzie sporządzenie HR Dashboardu dla celów zarządczych w ujęciu kwartalnym. Współczesne firmy mają szeroki zasób danych dotyczących pracowników (m.in. stan zatrudnienia, czas pracy, wynagrodzenia, rejestr urlopów). Informacje te zazwyczaj są przechowywane w formie elektronicznej, co sprawia, że sporządzenie raportu, który będziemy mogli odświeżać co miesiąc, staje się o wiele łatwiejsze.

Rysunek 1 przedstawia zbiór danych dotyczących pracowników sporządzony w Excelu.

Dashboard HR stanowi narzędzie, które zbiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące personelu. Podczas sporządzania raportu powinniśmy wziąć pod uwagę potrzeby raportowe osób decyzyjnych.

W naszym Dashboardzie HR powinny znaleźć się takie informacje, jak: stan zatrudnienia na dany miesiąc w podziale na płeć, czas pracy w podziale na kwartały, dane o efektywności pracowników w poszczególnych działach i pionach oraz informacje na temat wynagrodzeń.

Zatem wszystkie potrzebne dane do raportu znajdują się w tabeli. Do naszego zbioru danych sporządzonego w Excelu dodamy nową zakładkę i nazwiemy ją: Dashboard HR.

W nagłówku naszego raportu wprowadzimy napis WordArt o nazwie „DASHBOARD HR” z zastosowaniem odpowiedniego stylu formatowania. Z lewej i prawej strony napisu wstawimy dwie grafiki symbolizujące kobietę i mężczyznę. Następnie stworzymy rozwijalną listę miesięcy. W tym celu w osobnym arkuszu wypiszemy wszystkie miesiące oraz po zaznaczeniu komórek wprowadzimy w Polu nazwy opis „Miesiące”. W drugiej kolejności przy użyciu Narzędzi danych wybieramy opcję Poprawność danych, z kryteriów dozwolonych wybieramy Listę i wskazujemy na komórki, które wcześniej nazwaliśmy „Miesiące”. W ten sposób otrzymujemy naszą listę.

 

Następnie w kolejnym arkuszu tworzymy tabelę przestawną dotyczącą zatrudnienia w poszczególnych miesiącach. Układ pól tabeli prezentuje Rysunek 3.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Załączniki do artykułu
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy