CF z faktur - zobowiązania i należności, bieżąca płynność finansowa predsiębiorstwa w ujęciu tygodniowym

INFO_9_strona_18.jpg

CF, czyli rachunek przepływów pieniężnych, stanowi – oprócz bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej – część składową rocznego sprawozdania finansowego. Sporządzany jest obowiązkowo przez jednostki gospodarcze, których sprawozdanie finansowe, w myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, podlega obowiązkowi corocznego badania (art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

Warto podkreślić, że sporządzony zgodnie z przepisami rachunek przepływów pieniężnych jest analizowany przede wszystkim przez potencjalnych kredytodawców, szerokie grono inwestorów zagranicznych i krajowych, kontrahentów, jak również odbiorców wewnętrznych, m.in. właścicieli, zarząd, pracowników.

Pracownicy zespołu controllingu często spotykają się z potrzebą przedstawiania bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa odbiorcom wewnętrznym. Dobrą praktyką jest sporządzanie tygodniowego CF na podstawie zarówno informacji o stanie środków na rachunkach, jak i wysokości zobowiązań i należności.

W niniejszym artykule postaram się omówić, jak można przygotować za pomocą Excela rachunek bieżących przepływów pieniężnych.

Rysunek 1 przedstawia zbiór faktur zakupu i sprzedaży w Excelu, na podstawie którego będziemy mogli przygotować zestawienie.

Do tak przedstawionego zbioru danych możemy dodać numer tygodnia do następnej kolumny, ułatwi nam to pogrupowanie zobowiązań i należności.

Posłuży nam do tego

funkcja =NUM.TYG().

Po wstępnym przygotowaniu danych możemy zająć się sporządzeniem tabeli przestawnej, która pomoże nam uzyskać informacje o stanie zobowiązań i należności na 40. tydzień roku.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Załączniki do artykułu
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy