Błędy w dashboardach – jak ich uniknąć?

INFO_17_12.jpg

Dobrze wykonany dashboard to narzędzie pozwalające podejmować skuteczne decyzje biznesowe w firmie. Dzięki niemu możliwe jest nie tylko szybkie reagowanie na pojawiające się problemy czy kontrolowanie założonych celów, ale też skuteczna analiza danych. Firma, która posiada taki pulpit, może wypracować przewagę konkurencyjną i sprawnie zarządzać wybranymi obszarami działalności.

Niestety, nie każdy pulpit menedżera może poszczycić się mianem kluczowego narzędzia w przedsiębiorstwie. Czasami zdarza się, że po wdrożeniu dashboardu rzadko się z niego korzysta, by w końcu w ogóle o nim zapomnieć. Dlaczego więc firmowy dashboard przestaje być używany? Dzieje się tak, gdyż na etapie przed- i powdrożeniowym zostały popełnione błędy, które znacząco osłabiły jego użyteczność. Wspomniane mankamenty mogą dotyczyć sfery merytorycznej, wizualnej i technicznej dashboardu.

W tym artykule chciałbym przyjrzeć się najczęstszym błędom, które pojawiają się w każdej ze sfer pulpitów tworzonych w programie MS Excel, oraz zaproponować sposoby na naprawę zaistniałych niedoskonałości.

Sfera merytoryczna

Sfera merytoryczna dotyczy treści, jaką prezentuje dashboard. W tym obszarze pulpitów najczęściej dotykają dwa rodzaje błędów, które pojawiają się podczas definiowania potrzeb finalnego użytkownika dashboardu.

Pierwsza grupa błędów związana jest z próbą utworzenia dashboardu mającego zaspokoić potrzeby kilku grup odbiorców. Pulpit, którego zadaniem jest dostarczanie informacji zarówno dla kierownictwa, kadry menedżerskiej, jak i grona analityków, z góry może zostać uznany za nieprzydatny. Wspomniane grupy użytkowników potrzebują różnego zakresu danych, jak również odmiennych funkcji i środków przekazu, jakie może zaoferować dashboard.

Drugą grupę błędów stanowią błędy dotyczące wskaźników, tzw. KPI (Key Performance Indicators), które pojawiają się na pulpicie. Na wielu pulpitach KPI przedstawiane są bez kontekstu, przez co ich analiza nie prowadzi użytkownika dashboardu do podjęcia konkretnej decyzji. Jest to bardzo powszechny błąd sprowadzający dashboard do roli narzędzia mającego na celu jedynie informowanie o poziomach przyjętych wskaźników. Za przykład takiego wskaźnika możemy przyjąć wartość sprzedaży podaną dla pojedynczego okresu analizy. Element dashboardu przedstawiony w ten sposób pełni rolę wyłącznie informacyjną. Gdy tę samą sprzedaż przedstawimy w zestawieniu z określonym celem, nadamy wskaźnikowi dynamiki, która pozwoli na podjęcie decyzji np. o przyznaniu premii.

 

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy