Analiza efektywności sieci sprzedaży

Daniel Wójcik   Informacja Zarządcza 10/2017 Tylko on-line

Jak mawiał niekwestionowany guru zarządzania, Peter F. Drucker, „Aby móc czymś zarządzać, trzeba to coś mierzyć” (What’s measured, gets managed), dlatego podstawą jakiegokolwiek modelu zarządzania efektywnością powinny być pomiary oraz ich analiza.

W poniższym artykule przedstawię, jak wykorzystać funkcjonalność arkusza MS Excel do zaprezentowania danych sprzedażowych w sposób przyjazny analizie. W toku procesu raportowego wykorzystamy narzędzie analizy danych – tabele przestawne.

Na początku jednak musimy pozyskać dane, które będziemy przetwarzać i analizować. Należy pamiętać, że – aby dane te mogły być przetwarzane wielowymiarowo – powinny mieć tzw. układ bazodanowy. Pod tym pojęciem rozumiem układ, w którym każde kolejne zdarzenie (transakcja) jest oddzielnym rekordem (wierszem), składającym się z danych opisowych oraz miar (wartości). W naszym hipotetycznym przykładzie wykorzystamy transakcje dokonywane przez poszczególnych handlowców w ramach województw. Każda transakcja opisana jest za pomocą wartości, marży oraz wyniku równego iloczynowi marży i wartości transakcji. Nie rozstrzygamy tutaj, czy są to usługi, produkty czy inne dobra podlegające obrotowi gospodarczemu.

Każda transakcja została zrealizowana w określonym terminie (kolumna H). Aby móc agregować dane w wymiarze czasowym, dodajemy kolumny obliczeniowe I i J – dane o roku i miesiącu zdarzenia. W tym celu wykorzystujemy prostą funkcję MS Excel, odpowiednio Rok i Miesiąc, które zwrócą nam numer roku i numer miesiąca.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

    Źródło: Szef Sprzedaży 7/2013

Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy