Tabele przestawne są jednym z wygodniejszych sposobów na analizę dużej ilości danych w Excelu. Mają bardzo wiele funkcjonalności i choć napisano na ich temat wiele opracowań – a każdy, kto korzysta z Excela, potrafi je wstawić i wykonać na nich podstawowe operacje – to warto rozszerzać swoją wiedzę o nich, ponieważ dzięki temu może się okazać, że te „zwykłe” tabele przestawne przydadzą się częściej i podniosą jakość naszych raportów.

Jak wiadomo, tabela przestawna umożliwia agregację dużej ilości danych w wybranych wariantach.

Dzięki niej można bez wysiłku:

  • podsumować wartości w wybranej grupie danych, czyli zbudować klasyczną tabelę przestawną, która pokaże sumę z wybranych danych,
  • zestawić ze sobą dane w dowolnej konfiguracji (np. porównać grupy towarowe w podziale na sprzedawców czy rejony),
  • zliczyć liczbę wystąpień rekordów wybranych elementów (np. żeby dowiedzieć się, ile razy w zestawieniu wystąpił konkretny element),
  • wstawić dodatkowe obliczenia (np. udział procentowy, odchylenie, średnią i inne),
  • sprawdzić, jakie w ogóle rekordy pojawiły się w posiadanych danych, żeby na ich podstawie zbudować np. listy rozwijane.

Dodatkowo można wykorzystać tabelę przestawną do najróżniejszych analiz, w tym do zbudowania tzw. dashboardów, które będą dynamicznie zmieniać prezentowane informacje w zależności od potrzeb zarządczych. Do tych zestawień można także dołączyć wykres zbudowany na podstawie tabeli przestawnej, dzięki czemu dane prezentowane na nim będą się zmieniać wraz ze zmianą filtrów w tabeli.

Analiza danych księgowych w tabeli przestawnej

Dane księgowe zazwyczaj zawierają bardzo dużą liczbę rekordów danych. Wyciągi z kont, pozycje z faktur, informacja o obiektach kontrolingowych (w SAP są to np. MPK, czyli miejsca powstawania kosztów albo zlecenia kontrolingowe), które dzielą dane księgowe na dodatkowe kategorie, według których zwykle przygotowuje się analizy zarządcze. Robienie analiz na takich dużych eksportach danych byłoby trudne, gdyby nie tabela przestawna.

Wstawianie tabeli przestawnej

W poniższym przykładzie dane dotyczące kosztów reprezentacji i reklamy zostały wklejone do arkusza o nazwie „Dane z SAP” (Rysunek 1). Aby wstawić tabelę przestawną, wystarczy zaznaczyć cały obszar z danymi i z menu Wstawianie wybieramy: Tabela przestawna.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Funkcje statystyczne MAX.K i MIN.K

W funkcjach statystycznych Excela dostępne są funkcje MAX oraz MIN, które pozwalają wyznaczyć największą oraz najmniejszą wartość w badanej próbie.

Read more
On-line only no. 19/2019

Sprawozdania finansowe XML - narzędzia, które pomogą wygenerować JPK SF

MC_63_83.jpg
Tematem numer jeden w pierwszym półroczu 2019 r. dla głównych księgowych i osób zaangażowanych w procesy sprawozdawcze w spółkach będzie dostosowanie procesów i narzędzi do raportowania sprawozdań finansowych w postaci plików XML. Spółki zostały zobligowane do spełnienia obowiązującego od października 2018 r. wymogu przesyłania do KRS i urzędu skarbowego sprawozdań finansowych w formie elektronicznej (JPK SF).
Read more
On-line only no. 19/2019

Controlling projektów informatycznych. Jak planować i raportować wykorzystanie zasobów?

CiRZ_5_7.jpg

Istotnym kryterium oceny projektów inwestycyjnych są od wielu lat mierniki finansowe. Tworzą one podstawę do oceny, weryfikacji i selekcji projektów, głównie za pomocą wyliczonych wielkości finansowych – umożliwiają przedstawienie projektów w postaci rankingów. Ci, którzy mają pomysł na nowe produkty bądź usługi skupiają swoją uwagę przede wszystkim na danych finansowych. Przygotowują business case według ustrukturyzowanej metody, co pozwala wyliczyć wskaźniki finansowe, takie jak: NPV, IRR, PB itd. Na podstawie tak wyliczonych wartości wskaźników finansowych mogą przystąpić do dalszej analizy i oceny projektów. Najczęściej po tym etapie następuje pierwsza selekcja projektów o najwyższych parametrach finansowych – co nie zawsze oznacza, że są to projekty najistotniejsze dla firmy.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama