Excel narzędzia w zarządzaniu

13_INFO_05.jpg

Ciemna strona VBA czyli makro na usługach cyberprzestępców

Każdego dnia jesteśmy zasypywani dziesiątkami, a nawet setkami wiadomości e-mail. Wydaje nam się normalnym postępowaniem to, że w pierwszej kolejności zajmujemy się rzeczami ważnymi i pilnymi. Dlatego najczęściej otwieramy otrzymaną wiadomość i pobieżnie przeglądamy jej treść. Następnie klikamy w załączony plik, bo przecież w nim musi być cenna informacja, skoro ktoś nam go przesłał. Niestety, okazuje się, że Word lub Excel znów „przeszkadza” w pracy, blokując zawartość załącznika. Nie zastanawiając się ani sekundy, klikamy, co trzeba, aby zobaczyć, co tak naprawdę jest w pliku. Ku naszemu zaskoczeniu załącznik działa prawidłowo, bo przecież nic nie wyświetla. Problem w tym, że działa i właśnie staliśmy się kolejną ofiarą cyberataku, którego celem jest kradzież danych lub przejęcie kontroli nad naszym komputerem…

13_INFO_09.jpg

VBA jako obiektowy język programowania

Każdy, kto popracuje dłużej z Excelem, natknie się na informacje o makrach, czyli języku programowania VBA (Visual Basic for Applications). Jest to język programowania stosowany w aplikacjach Microsoftu (m.in. Excel, Word, Access, PowerPoint), który działa niejako za kulisami tych aplikacji i umożliwia m.in. automatyzację wielu czynności. W tym artykule omówiona zostanie dokładniej jedna jego cecha, a mianowicie co znaczy, że jest to obiektowy język programowania.

13_INFO_13.jpg

Power Query – pobieranie i przekształcanie danych w Excelu bez VBA

Istnieje wiele różnych podejść do przygotowania danych do raportów w Excelu, a każdy użytkownik radzi sobie tak, jak potrafi. Są więc użytkownicy, którzy przygotowują dane metodą kopiuj–wklej. Są i tacy, którzy tworzą, kopiując tylko formuły. Najwybitniejsi proces częściowo zautomatyzowali z użyciem VBA. W artykule z kolei pokazujemy, jak można pobierać i przekształcać dane bez korzystania z VBA.

Wykres pociskowy w Excelu - wizualizacja kluczowych wskaźników efektywności

Zarządzanie przedsiębiorstwem jest nie lada wyzwaniem. Do podejmowania codziennych, operacyjnych decyzji wystarczy doświadczenie czy też intuicja menedżerska. Jednak jeśli chodzi o decyzje strategiczne, mające wpływ na dalszy rozwój firmy, potrzebne już są raporty. Istotnym elementem są między innymi wskaźniki KPI (ang. Key Performance Indicators). Wybranych pięć wskaźników przedstawionych zostanie na wykresie w formie graficznej, który będzie idealny do wstawienia do dashboardu, zwanego również kokpitem menedżerskim.

13_INFO_24.jpg

Funkcje służące do oceny dłużnych papierów wartościowych

Racjonalne inwestowanie w dłużne papiery wartościowe wymaga umiejętności wyznaczenia spodziewanej rentowności z tytułu ich zakupu. W momencie podejmowania decyzji zarówno o zakupie, jak i sprzedaży papieru wartościowego o charakterze dłużnym należy określić jego rentowność, opierając się na informacjach dotyczących prognozowanych przyszłych przepływów z tytułu posiadania tego papieru. Znając rentowność papieru wartościowego, można określić, czy jego cena jest odpowiednia i na tej podstawie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.

CIRZ_223_29.jpg

Raportowanie wyników sprzedaży z wykorzystaniem tabel przestawnych – studium przypadku

Elżbieta Chylińska   Informacja Zarządcza 13/2018 Tylko on-line

Nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że bieżąca analiza sprzedaży stanowi podstawę dobrze prosperującego biznesu – tak w małej, jak i dużej firmie. Małe przedsiębiorstwo poradzi sobie z analizą sprzedawanego asortymentu znacznie szybciej. Prawdopodobnie nawet nie korzystając z pomocy analityka, jego właściciele wiedzą doskonale, co im najszybciej „schodzi”. W dużych firmach potrzebne są natomiast stały nadzór oraz analiza danych, aby poziom sprzedaży utrzymywać na odpowiednim poziomie. Najlepsze do stworzenia takich cyklicznych zestawień w Excelu będą tabele przestawne, które pozwolą szybko uporządkować dane.

INFO_12_30.jpg

Funkcja Model Danych

Osoby pracujące dużo z tabelami przestawnymi często spotykają się z problemem bazy danych. Danych przybywa, źródło się rozrasta, plik waży coraz więcej, długo się odświeża i po jakimś czasie nie da się na nim pracować. Dzieje się tak, kiedy źródło danych znajduje się w jednym ogromnym arkuszu, do którego narastająco doklejane są kolejne rekordy. W tym artykule na przykładzie baz danych sprzedażowych wytłumaczymy, czym jest normalizacja baz danych, a następnie, jak wykorzystać funkcję Model Danych do połączenia znormalizowanej bazy danych w ramach jednej tabeli przestawnej.

INFO_12_35.jpg

Funkcje kalkulacji stóp procentowych

W niniejszym artykule podjęty został problem wyznaczania i interpretacji stóp procentowych za pomocą funkcji „EFEKTYWNA”, „NOMINALNA” i – wprowadzonej w wersji Excel 2016 nowej funkcji – „RÓWNOW.STOPA.PROC”. W szczególności uwagę zwrócono na kwestię podejmowania decyzji opartej na stopie nominalnej i efektywnej oraz zaprezentowano równoważną stopę procentową jako szczególny przypadek funkcji IRR pozwalający oszacować – w omówionym w artykule przypadku – stopę RRSO (rzeczywistą roczną stopę oprocentowania).

info_11_21.jpg

Modele parametryczne w prognozowaniu kosztów produkcji

Celem niniejszego materiału jest pokazanie nieco innego podejścia do tematyki prognozowania kosztów produkcji. Standardowe planowanie, które odbywa się w większości przedsiębiorstw, skupia się przede wszystkim na budżetach kosztów poszczególnych działów produkcyjnych oraz wspierających. Na podstawie tego tworzone są zwykle raz do roku stawki roboczo- i maszynogodzin, co w połączeniu z kosztami materiałów daje nam postulowane koszty standardowe. Oczywiście w praktyce rzadko kiedy zgodne są one z kosztami rzeczywiście ponoszonymi, dlatego bardzo istotną częścią pracy działów rachunkowości zarządczej jest analiza odchyleń.

Archiwum

Polecamy