Jedna z podstawowych zasad biznesu brzmi: wykorzystuj wszystkie okazje do rozwinięcia przedsiębiorstwa i pomnożenia zysków! To chyba wie każdy. Tymczasem lwia część specjalistów ds. rachunkowości marnuje wyjątkową szansę, którą jest Big Data, czasami nieświadomie.

Wszyscy analitycy bankowi, specjaliści od obsługi klienta czy menedżerowie jednym chórem powtarzają, iż słynne już Big Data to przyszłość biznesu. Coraz częściej ten pogląd podzielają księgowi czy biegli rewidenci. Wiedzą, co mówią! Globalny rynek analityki Big Data rośnie w gwałtownym tempie – według IDC do 2022 r. będzie wart 260 miliardów dolarów, a do końca dekady wzrost ma się utrzymać na poziomie 11,9 proc. rok do roku1. Skąd tak duża wartość tego rynku? Przesadzone szacunki? Wcale nie. Jednak sytuacja wśród polskich firm, także tych specjalizujących się w rachunkowości, nie napawa optymizmem! Jak wskazuje raport Intela, w Polsce zaledwie 18 proc. firm wykorzystuje zautomatyzowane zbiory danych i informacji2. Niektórzy mogliby stwierdzić, że tak słaby wynik jest efektem tego, iż korzystanie ze źródeł Big Data jest trendem zachodnim i przeznaczonym na tamtejsze rynki. Czy aby na pewno? Wystarczy popatrzeć na nasz region – Czesi, Węgrzy i Słowacy korzystają z danych znacznie częściej niż polskie firmy. Z kolei ostatni ranking Komisji Europejskiej badający popularyzację rozwiązań służących do przetwarzania wielkich zbiorów danych uplasował Polskę na szarym końcu – konkretniej, na trzecim miejscu od końca. Wyprzedzamy jedynie Cypr i… Niemcy. Uważam jednak, że powyższe cyfry prezentują fantastyczną perspektywę. Czarno na białym pokazują, iż polski rynek Big Data ma potężne szanse rozwoju, niespotykane wcześniej w Europie. Wystarczy więc tylko te szanse chwytać.

Czym jest Big Data?

Określenie Big Data służy do opisania dużych zbiorów danych, liczonych nie w megabajtach czy gigabajtach, ale zetabajtach (tryliardach bajtów), które są gromadzone w systemach informatycznych (serwerowniach) i udostępniane poprzez sieci (takie jak np. chmura obliczeniowa). Rozwój infrastruktury informatycznej w ostatnich latach sprawił, iż ilość danych oraz towarzyszące im zbiory informacji rozrastają się w tempie trudnym do zmierzenia. IBM szacuje, że 90 proc. danych na świecie zostało wytworzonych w ciągu ostatnich trzech lat3. Są one coraz efektywniej agregowane, analizowane i przetwarzane, co powiela tylko możliwości biznesowe płynące z ich posiadania. Obecnie analityka i tzw. badanie danych nie jest już tylko zadaniem dla zasobów ludzkich. Człowiek pełni w niej rolę koordynującą, tworzy jedynie algorytmy, polecenia, które jak dyrygent nadają tempo i ton orkiestrze narzędzi analitycznych używanych przez sztuczną inteligencję. Odpowiednia strategia analityki sprawia, iż wykorzystanie danych daje realną szansę wejścia na dotychczas niespotykany poziom modernizacji firm. Co więcej, każda firma może sięgnąć po analitykę danych, która jest oparta na automatyzacji czy uczeniu maszynowym — także i te z sektora MŚP. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę ze wszystkich korzyści Big Data, ale jednocześnie trochę się boją – przede wszystkim wydatków. Czy nad Wisłą budżety firm mogą uwzględnić koszty związane ze zbieraniem oraz przetwarzaniem danych z różnorodnych źródeł? Oczywiście – ale o tym dalej.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

On-line only no. 19/2019

Narzędzia IT SAP w analizie finansowej

MC_63_79.jpg

Wyobraźmy sobie przedsiębiorstwo z oddziałami na całym świecie. Do tej pory do raportowania danych używano w nim narzędzia, którego kontrolowanie było utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe. Na podstawie wprowadzanych do systemu danych obliczano m.in. rentowność firmy i premie dla danego oddziału. W takim przypadku podatność na manipulacje przy danych jest ogromna i stanowi realne zagrożenie. Aby je zminimalizować, potrzeba pełnej integracji systemów. Tylko one są w stanie zniwelować ryzyko ludzkiej pomyłki, nadużyć i opóźnień.

Read more
Open access no. 19/2019

Analityka wspierająca kulturę etycznego biznesu. Case study z obszaru windykacji

INFO_19_19.jpg

Wszyscy interesariusze funkcjonujący na rynku windykacyjnym zainteresowani są stabilnością tej branży oraz jej funkcjonowaniem opartym na fundamentach zapewniających etykę oraz rozwój gospodarczy. Jak to osiągnąć?

Read more

Jak środowisko Power BI łączy się z Excelem?

INFO_19_14.jpg

Jednym z wyróżników Power BI jest współpraca z całym środowiskiem Microsoftu. Użytkowników programu Excel szczególnie zaś interesuje, w jaki sposób można pracować wymiennie w obu narzędziach (pamiętaj: Excel nigdy nie umiera). W artykule przedstawiono najważniejsze sposoby powiązania obu środowisk.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama