Bazy danych

Tylko on-line nr 8/2017

Graficzny edytor zapytań SQL na przykładzie MS Query

Na temat MS Query pisaliśmy już wielokrotnie. Niniejszy cykl tematyczny (publikowany w najbliższych numerach) będzie stanowić „pełny konspekt”, stąd wiele podanych tutaj informacji może się wydać zbyt szczegółowymi, a opisana sytuacja może nigdy nie zaistnieć u Czytelnika.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 7/2017

Nowy wymiar analiz sprzedażowych z wykorzystaniem narzędzia PowerPivot

Nowy wymiar analiz sprzedażowych z wykorzystaniem narzędzia PowerPivot

PowerPivot to dodatek Excela, w którym można wykonywać różnego rodzaju operacje i przekształcenia na tabelach. W niniejszym artykule wyjaśniono, jak przygotować raport w postaci tabeli przestawnej z polem obliczeniowym na podstawie danych z wielu tabel.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 6/2017

Widoki oraz budowanie zapytań SQL za pomocą edytora graficznego

Widoki oraz budowanie zapytań SQL za pomocą edytora graficznego

Aktualizowanie raportów, w których informacje pochodzą z bazy SQL, wymaga cyklicznego odświeżania danych. Dane takie mogą pochodzić bezpośrednio z tabel, ale to polecenia SQL pozwalają zwracać już wstępnie lub końcowo przetworzone informacje pochodzące z kilku tabel jednocześnie. Aby przy każdej potrzebie aktualizacji wyeliminować konieczność tworzenia zapytania, istnieje możliwość trwałego utworzenia...

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 5/2017

Funkcje czyli jak zmodyfikować pozyskiwane dane przy użyciu języka SQL

Funkcje czyli jak zmodyfikować pozyskiwane dane przy użyciu języka SQL

Język SQL umożliwia dokonywanie szeregu operacji na danych zapisanych w bazie. Na danych liczbowych możemy dokonywać operacji matematycznych, na danych tekstowych (znakowych) usuwać, zamieniać lub wybierać określone znaki a z danych czasowych uzyskiwać syntetyczne informacje. Funkcji grupujących, arytmetycznych, znakowych oraz dat i czasu jest wiele a w zależności od serwera baz danych różnią się one...

Czytaj więcej
nr 4/2016

Zmiana formatów danych w bazie SQL

W zależności od operacji wykonywanych na bazie danych wyniki zapytania zwracane są w formatach określonych przez serwer, ponieważ serwery bazodanowe przeprowadzają konwersję danych automatycznie na podstawie tabel konwersji typów oraz zgodnie z formatami określonymi dla kolumn w poszczególnych tabelach. Typ danych przechowywanych w poszczególnych kolumnach określa się na etapie projektowania baz danych,...

Czytaj więcej
nr 3/2016

Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych

W procesie tworzenia każdego rozwiązania informatycznego pozwalającego przechowywać i udostępniać informacje biznesowe, jednym z kluczowych elementów jest zaprojektowanie wydajnej i odpowiadającej logice biznesowej aplikacji bazy danych. Case study wdrożonego rozwiązania pozwalającego zarządzać zamówieniami w małej drukarni wskaże, jak podejść do projektowania bazy oraz zbudować bazę przy wykorzystaniu...

Czytaj więcej
nr 2/2016

Tworzenie widoków w bazie SQL i pobierania z nich danych do arkusza kalkulacyjnego

Aktualizowanie raportów, w których informacje pochodzą z bazy SQL, wymaga cyklicznego odświeżania danych. Dane takie mogą pochodzić bezpośrednio z tabel, ale to polecenia SQL pozwalają zwracać już wstępnie lub końcowo przetworzone informacje. Aby nie musieć przy każdej potrzebie aktualizacji tworzyć zapytania, można utworzyć na trwałe i przechowywać w bazie polecenia SQL w formie tzw. widoku.

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Przejdź do

Partnerzy

Reklama