Funkcjonalność KPI w Power Pivot

CiRZ_228_22.jpg
On-line only no. 15/2018
KPI to bez wątpienia parametry, które są ważne dla firmy, dla jej rozwoju i wzrostu. Wskaźniki można mnożyć, dopasowywać do tego, komu mają służyć, tworzyć ich warianty. Wybór kluczowego wskaźnika wydajności zależy od ciebie. Ten artykuł ułatwi ci jego obliczanie i prezentację za pomocą Power Pivot – dodatku do Excela. Dodatek Power Pivot można zainstalować do Excela od wersji 2013.

KPI na podstawie wartości bezwzględnej

Zacznijmy od przykładu, w którym KPI będzie stosunek kosztów do przychodu. We wcześniejszej części artykułu zwracaliśmy uwagę, że możemy patrzeć na wskaźniki niejako z dwóch stron. W tym przykładzie zamiast na stosunek kosztów do przychodu moglibyśmy patrzeć na stosunek zysku do przychodu. W pierwszym przykładzie im mniejsza wartość wskaźnika, tym lepiej, w drugim odwrotnie, to wysoka wartość wskaźnika (stosunku zysku do przychodu) zagwarantuje nam sukces.

Dodawanie danych do modelu danych Power Pivot

Mamy przygotowane dane (rys. 1). Widać, że jedna z kolumn zawiera przychód, a inna koszty sprzedaży (KWS – koszt własny sprzedaży, czyli wszystkie koszty związane ze sprzedażą). Obie są nam potrzebne do obliczenia naszego wskaźnika, ale to obliczenie chcemy zrobić już w Power Pivot, a nie „zwykłym” Excelu, dlatego najpierw musimy nasze dane zaczytać do Power Pivot.

Rysunek 1. Dane sprzedażowe [Źródło: opracowanie własne]

Żeby to zrobić, zaznaczamy 1 komórkę z danych, a na karcie Power Pivot wybieramy polecenie Dodaj do modelu danych (rys. 2).

Rysunek 2. Polecenie Dodaj do modelu danych Power Pivot [Źródło: opracowanie własne]

Ponieważ nasze dane nie były tabelą w rozumienia Excela, a Power Pivot tego wymaga, żeby poprawnie je zaczytać do modelu danych, to pojawia się nam okno tworzenia tabeli (rys. 3), w którym musimy się upewnić, że jest zaznaczony prawidłowy obszar danych oraz to, że nasze dane mają nagłówki.

Rysunek 3. Okno tworzenia tabeli [Źródło: opracowanie własne]

Jeśli wszystko przebiegło poprawnie, to nasza tabela została zaczytana do modelu danych oraz otworzyło się okno Power Pivot (rys. 4).

Rysunek 4. Okno Power Pivot z zaczytanymi danymi [Źródło: opracowanie własne]

Ważne, żeby oprócz zaczytanej tabeli był widoczny Obszar obliczeń, czyli kratkowany obszar pod tabelą (rys. 4 – obszar obliczeń włączysz, klikając odpowiednie polecenie na karcie Narzędzia główne w oknie Power Pivot).

W Excelu tworzylibyśmy dodatkową kolumnę obliczającą stosunek kosztów do przychodu. W Power Pivot stworzymy tzw. miarę jawną (pole obliczeniowe). To już prawie będzie nasz KPI.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Source: Controlling i Rachunkowość Zarządcza no. 9/2018

Ulubione Print

Also check

On-line only no. 18/2019

Jak graficznie przedstawiać dane – o budowie wykresów

CiRZ_2_15.jpg

Wykresy są niezbędnym dodatkiem do informacji zarządczej. Prezentowanie danych w postaci wykresów pozwala w czytelny sposób pokazać dane liczbowe, dzięki czemu łatwiej zauważyć pewne zależności czy odchylenia.

Read more
On-line only no. 18/2019

Wykresy mostowe jako sposób prezentacji elementów składowych odchyleń

CiRZ_3_2019_21.jpg

Wykresy mostowe (zwane też kaskadowymi lub schodkowymi) mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba pokazać części składowe wykresu w postaci „schodków”, dzięki czemu w czytelny sposób uwidacznia się kluczowe pozycje, mające największe znaczenie dla prezentowanych danych.

Read more
On-line only no. 17/2019

Tabele – formatowanie liczb

CiRZ_231_35.jpg

Tabele są podstawowym narzędziem w Excelu. Bez nich nie uda się żadne zestawienie ani analiza. Wszystko jedno, czy pracuje się w obszarze controllingu, finansów czy rachunkowości, dane zawsze układa się w tabelach. Warto zatem poświęcić kilka chwil, aby dane prezentowane w tabeli były przejrzyste i czytelne. Pierwszym krokiem jest odpowiednie sformatowanie liczb, które są podstawą każdej tabeli.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama