Bariery we wdrożeniu systemu informacji zarządczej w przedsiębiorstwie

Konrad Szustak   Informacja Zarządcza 14/2018 Tylko on-line
Zarządzanie firmą to ciągłe podejmowanie decyzji. Dobre decyzje zależą od właściwego rozpoznania sytuacji, a jakość decyzji jest wprost proporcjonalna do jakości posiadanych informacji. Nie da się przecenić roli informacji zarządczej w efektywnym zarządzaniu biznesem. Według wielu specjalistów, MIS (Management Information System) powinien być standardowym narzędziem do zarządzania firmą, bez względu na jej wielkość czy branżę działalności. Jakie są korzyści i koszty związane z jego wdrożeniem? Czy uruchomienie jakiegokolwiek programu controllingowego oznacza posiadanie MIS w firmie?

MIS to nic innego jak skomputeryzowana baza informacji finansowych, skonstruowana w taki sposób, aby regularnie tworzyła raporty o aktualnym stanie operacji na każdym szczeblu firmy. Celem systemu jest przekazywanie rzetelnej opinii kierownikom na temat sytuacji wewnętrznej firmy. Menedżerowie mogą monitorować firmę jako całość. MIS zazwyczaj zawiera analizę porównawczą wyników rzeczywistych i zaplanowanych, a także wyników sprzed roku. System Informacji zarządczej w ten sposób mierzy postęp w stosunku do celów. System dostarcza raportów zachowując kilka wymienionych poniżej zasad:

  1. cykliczność – dostarczanie raportów musi być regularne, w ustalonych odstępach czasu (np. przedziały tygodniowe),
  2. syntetyczność – raporty MIS muszą dostarczać informację do menedżera o aktualnej kondycji firmy,
  3. odpowiedni stopień zaawansowania merytorycznego – wykorzystywane wskaźniki czy miary powinny być przejrzyste, aby menedżer miał jasny i szybki obraz na pryzmat firmy.

Systemy informacji zarządczej mogą różnić się od siebie, ale głównie skupiają się na czynnikach prowadzących do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Typowymi źródłami narzędzi MIS są:

  1. budżety skupiające się na wyznaczaniu celów dla menedżerów, przewidywanych kosztach, raportach o odchyleniach czy porównaniu aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa z zatwierdzonym budżetem,
  2. pomiar wyników ośrodków odpowiedzialności,
  3. mierniki opłacalności produktów, ośrodków zysku i rynków, umożliwiające wskazanie gdzie i w jaki sposób przedsiębiorstwo osiąga zyski,
  4. mierniki wyników przedsiębiorstwa w działalności operacyjnej, jak np. obroty, okres przetwarzania, czas reakcji, określające zmienne inne niż finansowe,
  5. dane pokazujące stopień zadowolenia klientów z jakości produktów i usług, liczba stałych klientów, liczba powtarzających się zakupów, reklamacje.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy