Bazy danych

Analiza kosztów przy użyciu tabeli przestawnej z zewnętrznej bazy danych

Elżbieta Galus   Informacja Zarządcza 12/2018 Tylko on-line

Wszelkie analizy wiążą się z czasochłonnym przygotowaniem raportów bazujących na właściwych danych. Wielokrotnie zdarza się tak, że zestawienia muszą być generowane cyklicznie, zazwyczaj w odstępach miesięcznych. Posługując się tabelą przestawną, analityk może stworzyć narzędzie, które będzie automatycznie pobierało dane z kolejnych okresów. Pozwoli to na wyeliminowanie niepotrzebnych błędów i z pewnością skróci czas pracy analityka.

Excel – przełamywanie syndromu tabelki

Daniel Wójcik   Informacja Zarządcza 9/2017 Tylko on-line

Arkusz kalkulacyjny Excel jest narzędziem, które na trwałe wpisało się w krajobraz analiz i raportowania. Niezłomnie stawia czoła innowacyjnym rozwiązaniom, aby praktycznie w większości przypadków zamykać proces raportowy. Bardzo często zaawansowane systemy BI zwracają wyniki właśnie do Excela i w ten sposób dostarczane są odbiorcom informacji menadżerskiej.

CiRZ_09_45.jpg

Widoki oraz budowanie zapytań SQL za pomocą edytora graficznego

Mariusz Jarosz   Informacja Zarządcza 6/2017 Tylko on-line

Aktualizowanie raportów, w których informacje pochodzą z bazy SQL, wymaga cyklicznego odświeżania danych. Dane takie mogą pochodzić bezpośrednio z tabel, ale to polecenia SQL pozwalają zwracać już wstępnie lub końcowo przetworzone informacje pochodzące z kilku tabel jednocześnie. Aby przy każdej potrzebie aktualizacji wyeliminować konieczność tworzenia zapytania, istnieje możliwość trwałego utworzenia i przechowywania w bazie polecenia SQL w formie tzw. widoku.

CiRZ_09_45.jpg

Widoki oraz budowanie zapytań SQL za pomocą edytora graficznego

Mariusz Jarosz   Informacja Zarządcza 6/2017 Tylko on-line

Aktualizowanie raportów, w których informacje pochodzą z bazy SQL, wymaga cyklicznego odświeżania danych. Dane takie mogą pochodzić bezpośrednio z tabel, ale to polecenia SQL pozwalają zwracać już wstępnie lub końcowo przetworzone informacje pochodzące z kilku tabel jednocześnie. Aby przy każdej potrzebie aktualizacji wyeliminować konieczność tworzenia zapytania, istnieje możliwość trwałego utworzenia i przechowywania w bazie polecenia SQL w formie tzw. widoku.

CIRZ_11_32_1.jpg

Funkcje czyli jak zmodyfikować pozyskiwane dane przy użyciu języka SQL

Mariusz Jarosz   Informacja Zarządcza 5/2017 Tylko on-line

Język SQL umożliwia dokonywanie szeregu operacji na danych zapisanych w bazie. Na danych liczbowych możemy dokonywać operacji matematycznych, na danych tekstowych (znakowych) usuwać, zamieniać lub wybierać określone znaki a z danych czasowych uzyskiwać syntetyczne informacje. Funkcji grupujących, arytmetycznych, znakowych oraz dat i czasu jest wiele a w zależności od serwera baz danych różnią się one między sobą.

Zmiana formatów danych w bazie SQL

W zależności od operacji wykonywanych na bazie danych wyniki zapytania zwracane są w formatach określonych przez serwer, ponieważ serwery bazodanowe przeprowadzają konwersję danych automatycznie na podstawie tabel konwersji typów oraz zgodnie z formatami określonymi dla kolumn w poszczególnych tabelach. Typ danych przechowywanych w poszczególnych kolumnach określa się na etapie projektowania baz danych, przy czym istnieje możliwość zmiany typów danych – zarówno bezpośrednio na kolumnie w bazie danych, jak również tylko w momencie sięgania do danych przy wykorzystaniu polecenia CONVERT lub CAST.

Archiwum

Polecamy