Autorzy

Daniel Mider

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2008 – doktorat summa cum laude, 2018 – habilitacja). Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, adiunkt w Katedrze Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, certyfikowany informatyk śledczy. Twórca i wykładowca specjalności infobrokering polityczny. Autor licznych publikacji z zakresu socjologii Internetu, socjologii przemocy, metodologii badań oraz partycypacji politycznej. Analityk biegle posługujący się metodami ilościowymi i jakościowymi obróbki informacji. Ekspert UW w zakresie infobrokeringu i cyberterroryzmu. Założyciel Instytutu Badań nad Człowiekiem i Społeczeństwem im. Elżbiety Mider z d. Korzun (2013). Współpracownik firmy Sekkura.

Artykuły

Przejdź do

Partnerzy

Reklama