W związku z pojawiającymi się m.in. wątpliwościami, w jakiej formie należy składać uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku (pokryciu straty), ustawodawca wprost potwierdził możliwość złożenia do KRS elektronicznych kopii tych dokumentów sporządzonych w formie papierowej. Jednocześnie poszerzono krąg osób uprawnionych do podpisania zgłoszenia dotyczącego przekazania dokumentów finansowych do KRS.

Opublikowana 11 stycznia 2019 r. ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55) wprowadziła zmiany w wielu ustawach; w tym i w ustawie z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Najistotniejsza zmiana, która weszła w życie 12 stycznia 2019 r., polega na tym, że ustawodawca wprost pozwolił (zmieniony art. 19e ust. 3 ustawy o KRS), by do KRS składane były w postaci elektronicznej kopie następujących dokumentów sporządzonych w formie papierowej:

  • uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty,
  • dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1c, 1d i 4 ustawy o rachunkowości (tj. dotyczy rocznych sprawozdań finansowych oddziałów zakładów ubezpieczeń, reasekuracji, banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub finansowej mających siedzibę poza terytorium RP),
  • sporządzonych do 30 września 2018 r. innych dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 ustawy o rachunkowości.

Istotną zmianą w ustawie o KRS, która również weszła w życie 12 stycznia 2019 r. (zmieniony art. 19e ust. 2 ustawy o KRS), jest możliwość podpisywania zgłoszenia dotyczącego przekazania dokumentów finansowych do KRS także przez prokurentów lub zarządców w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Katalog uprawnionych do zgłaszania dokumentów finansowych do KRS będzie jeszcze rozszerzony od 1 kwietnia 2019 r. (nowy art. 19e ust. 3a ustawy o KRS) o adwokatów, radców prawnych oraz prawników zagranicznych, których dane Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Source: www.nowy.inforlex.pl

Also check

Open access no. 19/2019

CDP automatyzuje procesy planowania, sprzedaży i budżetowania

INFO_19_4.jpg

Wzrost szybkości planowania, wyeliminowanie błędów związanych z wykorzystaniem Excela, łatwiejsze wprowadzanie zmian oraz ich natychmiastowa wizualizacja to tylko wybrane elementy, które przyczyniły się do usprawnienia procesu planowania sprzedaży oraz dystrybucji nowych gier.

Read more
Open access no. 19/2019

Urządzenia 5G wkraczają na rynek

INFO_19_3.jpg

W tym roku pierwsi operatorzy komórkowi uruchomią komercyjne nadajniki pracujące w technologii 5G. Nowa technologia transmisji danych przyspieszy wymianę informacji i usprawni działanie Internetu rzeczy.

Read more
Open access no. 19/2019

60 proc. firm chce w tym roku inwestować w sztuczną inteligencję

INFO_19_2.jpg

Wkraczamy w erę postcyfrową, w której nowe technologie stają się powszechne, a kluczem do sukcesu będzie dostarczanie klientom spersonalizowanej oferty w odpowiednim miejscu i czasie, czyli on-demand – to główny wniosek z raportu Accenture Technology Vision 2019.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama