Elektroniczne składanie sprawozdań do KRS

Informacja Zarządcza 18/2019 Tekst otwarty
INFO_18_5.jpg

W związku z pojawiającymi się m.in. wątpliwościami, w jakiej formie należy składać uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku (pokryciu straty), ustawodawca wprost potwierdził możliwość złożenia do KRS elektronicznych kopii tych dokumentów sporządzonych w formie papierowej. Jednocześnie poszerzono krąg osób uprawnionych do podpisania zgłoszenia dotyczącego przekazania dokumentów finansowych do KRS.

Opublikowana 11 stycznia 2019 r. ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55) wprowadziła zmiany w wielu ustawach; w tym i w ustawie z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Najistotniejsza zmiana, która weszła w życie 12 stycznia 2019 r., polega na tym, że ustawodawca wprost pozwolił (zmieniony art. 19e ust. 3 ustawy o KRS), by do KRS składane były w postaci elektronicznej kopie następujących dokumentów sporządzonych w formie papierowej:

  • uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty,
  • dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1c, 1d i 4 ustawy o rachunkowości (tj. dotyczy rocznych sprawozdań finansowych oddziałów zakładów ubezpieczeń, reasekuracji, banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub finansowej mających siedzibę poza terytorium RP),
  • sporządzonych do 30 września 2018 r. innych dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 ustawy o rachunkowości.

Istotną zmianą w ustawie o KRS, która również weszła w życie 12 stycznia 2019 r. (zmieniony art. 19e ust. 2 ustawy o KRS), jest możliwość podpisywania zgłoszenia dotyczącego przekazania dokumentów finansowych do KRS także przez prokurentów lub zarządców w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Katalog uprawnionych do zgłaszania dokumentów finansowych do KRS będzie jeszcze rozszerzony od 1 kwietnia 2019 r. (nowy art. 19e ust. 3a ustawy o KRS) o adwokatów, radców prawnych oraz prawników zagranicznych, których dane Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

    Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy