Procesy w firmie

INFO_10_str_41.jpg

Twoja firma ewoluuje w kierunku modelu horyzontalnego? Twój kokpit zarządczy musi to odzwierciedlać!

Czy można dobrze zarządzać firmą bez dostępu do twardych danych? Nawet w dzisiejszych czasach to oczywiście możliwe, ale zdecydowanie mało efektywne. Jednak natłok różnych danych to także wyzwanie. Kluczowe jest bowiem to, by mieć w danym momencie dostęp do tych danych, które są nam akurat potrzebne, ale także w takiej formie, by można było je łatwo czytać i dzięki temu wyciągać odpowiednie wnioski – także na potrzeby prezentacji przygotowywanych z myślą o zarządzie lub pracownikach. Wiele systemów ERP umożliwia tworzenie zindywidualizowanych kokpitów zarządczych, jednak nie każdy z nich daje możliwość analizowania i wizualizowania danych pochodzących z różnych poziomów organizacji – a to właśnie jest niezbędne każdemu zarządzającemu, którego organizacja odchodzi od silosowego zarządzania na rzecz organizacji horyzontalnej lub procesowej.

Wdrożenie systemu BI okiem controllera

Obecny etap rozwoju cywilizacyjnego charakteryzuje się nie tym, że wiedza jest najważniejszym zasobem organizacji – ponieważ tak naprawdę zawsze nim była – lecz coraz szybszym i sprawniejszym pozyskiwaniem wiarygodnych informacji. Odpowiedzią na potrzeby rynku są systemy Business Intelligence. Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu systemu klasy BI warto jednak odpowiednio przygotować się do tego procesu.

INFO_9_strona_39.jpg

BPMN uniwersalnym językiem biznesu: baseny i tory oraz ich rola

Modelowanie i symulacje biznesowe polegają na wiernym odwzorowaniu przebiegu procesu wraz ze wszystkimi jego aktorami. BPMN porządkuje rolę i znaczenie poszczególnych aktorów (czyli organizacji, departamentów, partnerów) dzięki basenom i torom.

W artykule dotyczącym ogólnej charakterystyki modelu (spojrzenie na model) scharakteryzowany został proces analizy wybranego syropu (produkt farmaceutyczny), który był wykonywany przez wiodącą firmę farmaceutyczną w ramach departamentu analiz (laboratorium). Odwzorowaniem tej hierarchii w BPMN są właśnie baseny i tory.

INFO_9_strona_41.jpg

SCRUM bez tajemnic

Zwinne techniki prowadzenia projektów powstały jako odpowiedź na potrzeby przedsięwzięć, które charakteryzują się dużą niepewnością – zarówno w zakresie koniecznych do wykonania prac, zasobów, kosztów działań, jak również ryzyka. Ich charakterystyczną cechą jest wysoka elastyczność, pozwalająca na radzenie sobie z nagłymi zmianami w zakresie założeń i celów projektów oraz sprzyjająca utrzymaniu wysokiej efektywności pracy zespołu projektowego. Chociaż obecnie można się spotkać z wieloma teoriami proponującymi różne podejścia w zakresie zwinnego zarządzania projektami, to jednak najpopularniejszą z nich jest Scrum – system prac nad projektem, pozwalający na szybkie rozwiązywanie złożonych problemów i dostarczanie produktów o wysokiej wartości dla klienta.

INFO_08_20.jpg

Analityka biznesowa wsparta komputerowo to Twój sonar nawigacyjny na morzu decyzji biznesowych

Współczesna nawigacja morska, zwłaszcza dla dużych jednostek poruszających się po nieznanych wodach, nie może obyć się bez sonaru. To on, używając długich, średnich lub krótkich fal dźwiękowych wysyłanych pod wodą, namierza ruchome i statyczne obiekty, mierzy głębokość i wykorzystuje pozyskane dane, by pomóc nawigatorowi bezpiecznie i szybko dotrzeć do celu. Takim sonarem nawigacyjnym dla zarządzających dużymi organizacjami jest analityka biznesowa wsparta komputerowo. Można oczywiście podejmować wiążące decyzje biznesowe bez jej wsparcia, jednak ryzyko rozbicia się o rafę rośnie, a szanse na dopłynięcie do celu najkrótszą z możliwych dróg spadają w sposób istotny.

INFO_08_27.jpg

BPMN uniwersalnym językiem biznesu ogólne spojrzenie na model

Jedną z najważniejszych kwestii we współczesnym świecie biznesu jest komunikacja. Zapewnienie odpowiedniej przejrzystości przekazu jest zatem kluczowe. Autorzy serii publikacji chcą pokazać czytelnikowi, jak notacja Business Process Modeling Notation (BPMN) spełnia ten warunek. Użyteczność tej metody zapisu przebiegu procesów rośnie wraz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

INFO_08_31.png

Robot w służbie wydajności

Czy można radykalnie skrócić czas reagowania przez IT na ciągle pojawiające się potrzeby usprawnienia pracy z aplikacjami biznesowymi? Współczesne przedsiębiorstwa szeroko korzystają z możliwości systemów informatycznych wspomagających rejestrację, przetwarzanie i udostępnienie danych biznesowych. Po okresie mozolnego budowania aplikacji realizujących wybrane funkcjonalności (obsługa kartoteki magazynowej, rozliczenia płacowe, fakturowanie itp.) obecnie można mówić o braku ograniczeń technologicznych w biznesowych zastosowaniach informatyki.

Alokacje w SAP

Struktury organizacyjne większości przedsiębiorstw obejmują dwa typy działów: tzw. core – czyli w zależności od charakteru działalności podmiotu mogą być to działy produkcyjne, handlowe tudzież usługowe – oraz tzw. overheads – czyli wszelkie departamenty wspierające (np. dział personalny, finansowy itp.). Kluczowym rozróżnieniem jest, że komórki typu core przynoszą spółkom zarówno przychody, jak i koszty, podczas gdy działy wspierające co do zasady generują jedynie koszty. Oczywiście trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie przedsiębiorstw bez takowych, jednakże sposób rozliczania kosztów overheads czy też centrali (ang. headquarter) na kluczowe obszary działalności firm często nastręcza nie lada problemów zarówno natury technicznej, jak i merytorycznej.

Archiwum