Procesy w firmie

INFO_9_strona_39.jpg

BPMN uniwersalnym językiem biznesu: baseny i tory oraz ich rola

Modelowanie i symulacje biznesowe polegają na wiernym odwzorowaniu przebiegu procesu wraz ze wszystkimi jego aktorami. BPMN porządkuje rolę i znaczenie poszczególnych aktorów (czyli organizacji, departamentów, partnerów) dzięki basenom i torom.

W artykule dotyczącym ogólnej charakterystyki modelu (spojrzenie na model) scharakteryzowany został proces analizy wybranego syropu (produkt farmaceutyczny), który był wykonywany przez wiodącą firmę farmaceutyczną w ramach departamentu analiz (laboratorium). Odwzorowaniem tej hierarchii w BPMN są właśnie baseny i tory.

INFO_9_strona_41.jpg

SCRUM bez tajemnic

Zwinne techniki prowadzenia projektów powstały jako odpowiedź na potrzeby przedsięwzięć, które charakteryzują się dużą niepewnością – zarówno w zakresie koniecznych do wykonania prac, zasobów, kosztów działań, jak również ryzyka. Ich charakterystyczną cechą jest wysoka elastyczność, pozwalająca na radzenie sobie z nagłymi zmianami w zakresie założeń i celów projektów oraz sprzyjająca utrzymaniu wysokiej efektywności pracy zespołu projektowego. Chociaż obecnie można się spotkać z wieloma teoriami proponującymi różne podejścia w zakresie zwinnego zarządzania projektami, to jednak najpopularniejszą z nich jest Scrum – system prac nad projektem, pozwalający na szybkie rozwiązywanie złożonych problemów i dostarczanie produktów o wysokiej wartości dla klienta.

INFO_08_20.jpg

Analityka biznesowa wsparta komputerowo to Twój sonar nawigacyjny na morzu decyzji biznesowych

Współczesna nawigacja morska, zwłaszcza dla dużych jednostek poruszających się po nieznanych wodach, nie może obyć się bez sonaru. To on, używając długich, średnich lub krótkich fal dźwiękowych wysyłanych pod wodą, namierza ruchome i statyczne obiekty, mierzy głębokość i wykorzystuje pozyskane dane, by pomóc nawigatorowi bezpiecznie i szybko dotrzeć do celu. Takim sonarem nawigacyjnym dla zarządzających dużymi organizacjami jest analityka biznesowa wsparta komputerowo. Można oczywiście podejmować wiążące decyzje biznesowe bez jej wsparcia, jednak ryzyko rozbicia się o rafę rośnie, a szanse na dopłynięcie do celu najkrótszą z możliwych dróg spadają w sposób istotny.

INFO_08_27.jpg

BPMN uniwersalnym językiem biznesu ogólne spojrzenie na model

Jedną z najważniejszych kwestii we współczesnym świecie biznesu jest komunikacja. Zapewnienie odpowiedniej przejrzystości przekazu jest zatem kluczowe. Autorzy serii publikacji chcą pokazać czytelnikowi, jak notacja Business Process Modeling Notation (BPMN) spełnia ten warunek. Użyteczność tej metody zapisu przebiegu procesów rośnie wraz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

INFO_08_31.png

Robot w służbie wydajności

Czy można radykalnie skrócić czas reagowania przez IT na ciągle pojawiające się potrzeby usprawnienia pracy z aplikacjami biznesowymi? Współczesne przedsiębiorstwa szeroko korzystają z możliwości systemów informatycznych wspomagających rejestrację, przetwarzanie i udostępnienie danych biznesowych. Po okresie mozolnego budowania aplikacji realizujących wybrane funkcjonalności (obsługa kartoteki magazynowej, rozliczenia płacowe, fakturowanie itp.) obecnie można mówić o braku ograniczeń technologicznych w biznesowych zastosowaniach informatyki.

Alokacje w SAP

Struktury organizacyjne większości przedsiębiorstw obejmują dwa typy działów: tzw. core – czyli w zależności od charakteru działalności podmiotu mogą być to działy produkcyjne, handlowe tudzież usługowe – oraz tzw. overheads – czyli wszelkie departamenty wspierające (np. dział personalny, finansowy itp.). Kluczowym rozróżnieniem jest, że komórki typu core przynoszą spółkom zarówno przychody, jak i koszty, podczas gdy działy wspierające co do zasady generują jedynie koszty. Oczywiście trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie przedsiębiorstw bez takowych, jednakże sposób rozliczania kosztów overheads czy też centrali (ang. headquarter) na kluczowe obszary działalności firm często nastręcza nie lada problemów zarówno natury technicznej, jak i merytorycznej.

INFO_07_25.jpg

Koszt informacji i jego znaczenie dla zarządzania organizacją

We współczesnym świecie, wraz z upowszechnieniem się dostępu do informacji oraz zwiększeniem szybkości jej przepływu, informacja nabiera coraz większego znaczenia w życiu jednostki gospodarczej. Subiektywność odbioru informacji stanowi, że jej wartość jest różna w zależności od jej użytkowników. Powoduje to problem w ocenie przydatności oraz wartości, jaką reprezentuje dana informacja. Informacja jest narzędziem generującym wiedzę, jest powiązana z czasem, ma więc cechy produktu – może być sprzedawana i kupowana. Każda informacja ma swoją cenę, można również określić koszt pozyskiwania informacji.

INFO_07_29.jpg

Zarządzanie procesowe w sprzedaży jako narzędzie optymalizacji płynności finansowej

Jakie czynności należą do procesu sprzedaży? Czy sprzedaż kończy się na zleceniu fakturowania, a może na zaksięgowaniu płatności? Jak skutecznie usprawnić proces sprzedaży, by w efekcie poprawić ściągalność należności? Odpowiedź na to pytanie wynika wprost z empirycznego podejścia do zarządzania horyzontalnego i wiąże się z integracją pracy wielu zespołów, monitoringiem przebiegu tego konkretnego procesu oraz dostępem do aktualnych informacji.

Archiwum