Prezentacja i wizualizacja inf. zarządczej

INFO_9_strona_44.png

TAB[E]LE[AU] PRZESTAWNE, czyli jak to jest z pivotami

Wprowadzenie nowoczesnego systemu BI jak Tableau do organizacji ma często zastąpić prace analityczne w arkuszach kalkulacyjnych typu Excel. Pomimo niebywale niskiego technologicznego progu wejścia w nowe narzędzie (w przypadku Tableau) naturalnym etapem jest chęć odwzorowania w nim istniejących raportów. Radykalna zmiana przyzwyczajeń odbiorców raportów czy samych procesów decyzyjnych może być trudna i wymagać dłuższego czasu. Szczególnie zauważalny opór można napotkać w przypadku, gdy organizacja swoje raportowania opierała głównie na tabelach przestawnych bez żadnej warstwy wizualizacyjnej.

Pomiar efektywności procesów sprzedażowych

Tomasz Dyba   Informacja Zarządcza 9/2017 Tylko on-line

Jak sprzedawać bardziej efektywnie i skutecznie? W jaki sposób mierzyć produktywność sprzedaży? Czy istnieją wskaźniki, które to opisują? Jakie powinny być ich wartości? Jest bardzo wiele płaszczyzn, na których prowadzi się rozważania nad produktywnością sprzedaży. W niniejszym artykule przedstawię kilka rzadko stosowanych, ale istotnych analiz.

info_8_formatowanie_warunkowe.jpg

Analiza finansowa projektu inwestycyjnego przy użyciu MS Excel – case study

Adam Kopeć   Informacja Zarządcza 9/2017 Tylko on-line

Analiza finansowa to podliczenie wszystkiego, co wiadomo na temat biznesu, za pomocą liczb i sprawdzenie, czy opłaca się go rozpocząć. Im lepiej znamy branżę, tym łatwiej jest przeprowadzić szczegółową analizę, a tym samym poprawnie odpowiedzieć na pytanie, czy warto zainwestować w biznes, czy należy coś w nim zmienić albo w ogóle zainwestować w inne przedsięwzięcie.

INFO_08_35.jpg

Wizualizacja informacji zarządczej w Excelu - przykłady

Rola informacji zarządczej polega na tym, aby w szybki i przystępny sposób pozwalała podjąć decyzję na podstawie dostępnych danych. Jednakże, aby dane były czytelne, muszą zostać zaprezentowane w odpowiedni sposób. Formy wizualizacji możemy podzielić na formy graficzne, takie jak wykresy (w tym również mapy), a także prezentację danych liczbowych w formie tabelarycznej, która daje możliwości zawężenia wyników do określonego segmentu biznesu, który jest w danym momencie w kręgu zainteresowania.

info_8_tableau.jpeg

Projekcja sprzedaży dziennej w Tableau

W raportach wspomagających egzekucję sprzedaży często pojawia się potrzeba szybkiego, jasnego przedstawienia sprzedaży dziennej opatrzonej dodatkowo miarami wspomagającymi, jak skumulowana rentowność wszystkich transakcji dziennych. Ponadto widok dzienny może dawać zbyt wąską perspektywę, dodatkowo nie mamy możliwości obserwacji trendu czy sezonowości. Idealnie byłoby prezentować sprzedaż dzienną w perspektywie całego miesiąca. Pozwoli to na kontrolę wykonania budżetu czy obserwację mikrosezonowości w obrębie np. dni tygodnia.

info_8_formatowanie_warunkowe.jpg

Formatowanie warunkowe w sprzedaży - zestawy ikon

Elżbieta Galus   Informacja Zarządcza 8/2017 Tylko on-line

Jesteśmy wzrokowcami, dlatego – kiedy oglądamy książki – w pierwszej kolejności widzimy zdjęcia, ilustracje, grafiki. Analogicznie jest w przypadku dostarczanych raportów w tabelach, gdzie jedynymi danymi są liczby, a jego graficzną wizualizacją jest na przykład wykres. Excel oddaje do użytku narzędzie do tworzenia efektów wizualnych dla danych. Przyspiesza to i ułatwia porównywanie wartości w zakresie tabel.

INFO_07_34.jpg

Raporty mobilne oparte na platformie Tableau

Ostatnie trzy lata na rynku BI upłynęły pod znakiem dużych zmian oraz rewolucji w postrzeganiu narzędzi analitycznych przez sam biznes. Trendy panujące na rynku najlepiej obrazuje raport Gartnera, w którym, od ponad pięciu lat, Tableau uznawane jest za lidera. Mało elastyczne narzędzia, wymagające dużych zasobów technologicznych i finansowych, zostały zastąpione przez lekkie, zwinne oraz tańsze.

human-brain-xs.jpg

Małe jest piękne czyli rzecz o sparkline

Maciej Gawlik   Informacja Zarządcza 7/2017 Tylko on-line

„Sparkline to wyraziste, małe, proste grafiki wielkości słowa. Grafiki te nie są specjalnie pozycjonowane jak np. obrazki w kreskówkach w swoich specjalnych okienkach, ale mogą być wszędzie, gdzie słowo lub liczba mogą i powinny się znaleźć: zawarte w zdaniu, tabeli, nagłówku, mapie, arkuszu lub obrazie”. Edward Tufte – cytat z książki Beautiful Evidence.

Nie odkrywaj koła na nowo

Bartosz Czapiewski   Informacja Zarządcza 7/2017 Tylko on-line

Projektując raport, warto spojrzeć krytycznie na dostępne w programie typy wizualizacji i w pierwszej kolejności zrezygnować z tych, które kształtem przypominają koło. Mowa o wykresie kołowym i licznikach, które zaliczane są do grona najmniej efektywnych elementów dashboardu. Czym warto je zastąpić?

Archiwum