Narzędzia w Excelu - jak to działa?

Wykorzystanie MS Excel w analizach marketingowych

Daniel Wójcik Magazyn Controlling 25/2013 nr 25/2013 z dnia 2013-01-01 Informacja Zarządcza 7/2017

Rozważając problematykę analiz marketingowych, pierwszym skojarzeniem, które przychodzi na myśl, jest odpowiednia analiza i prezentacja złożonych danych rynkowych, umożliwiająca dokonanie oceny pozycji rynkowej danego przedsiębiorstwa i potencjału dalszego rozwoju. W aspekcie możliwości wykorzystania narzędzi MS Office, typowym rozwiązaniem wspierającym analizę i prezentację takich danych będzie tabela przestawna – pivot.

Wykorzystanie MS Excel w procesie budżetowania

Daniel Wójcik Magazyn Controlling 30/2013 z dnia 2013-11-01 Informacja Zarządcza 7/2017

Budżetowanie jest złożonym procesem, zmierzającym do określenia (zaplanowania) podstawowych kategorii biznesowych i finansowych, które składają się na docelowe wyniki zaprezentowane w postaci planu sprawozdań finansowych. Pod względem metodologicznym proces ten jest podobny do planowania finansowego, z tym że poza określeniem założeń na przyszłość trzeba wziąć pod uwagę również stan bieżący i wynikający z tego stan finansów.

Kalkulator wynagrodzenia brutto/netto

Jednym z zagadnień dotykających zarówno każdego pracownika, jak i pracodawcę jest kalkulacja kosztów wynagrodzeń oraz zrozumienie wszystkich składników płacowych składających się na kwotę brutto i netto. Zapewne każdy pracownik starał się zrozumieć, z czego wynika różnica między płacą netto otrzymywaną na konto bankowe a płacą brutto zapisaną w umowie o pracę. Niektórym wystarczyła zapewne zgrubna kalkulacja, że pensja netto to ok. 2/3 płacy brutto, bardziej dociekliwi nie poprzestali na tym, tylko starali się zrozumieć, jaka część z płacy brutto odciągana jest na nasze przyszłe emerytury (tudzież wypłacana obecnym emerytom), ile płacimy na opiekę zdrowotną itd. Rzecz jasna każdy pracodawca powinien być zainteresowany szerszym ujęciem problemu, jako że na jego realny koszt funduszu wynagrodzeń składają się nie tylko składki umownie przyjęte jako te po stronie pracownika, ale też te po stronie pracodawcy nieujęte w pensji brutto.

Nie odkrywaj koła na nowo

Bartosz Czapiewski Szef Sprzedaży 20/2015 nr 20/2015 z dnia 2015-05-01 Informacja Zarządcza 7/2017

Projektując raport, warto spojrzeć krytycznie na dostępne w programie typy wizualizacji i w pierwszej kolejności zrezygnować z tych, które kształtem przypominają koło. Mowa o wykresie kołowym i licznikach, które zaliczane są do grona najmniej efektywnych elementów dashboardu. Czym warto je zastąpić?

human-brain-xs.jpg

Małe jest piękne czyli rzecz o sparkline

Maciej Gawlik Magazyn Controlling 20/2012 z dnia 2012-02-01 Informacja Zarządcza 7/2017

„Sparkline to wyraziste, małe, proste grafiki wielkości słowa. Grafiki te nie są specjalnie pozycjonowane jak np. obrazki w kreskówkach w swoich specjalnych okienkach, ale mogą być wszędzie, gdzie słowo lub liczba mogą i powinny się znaleźć: zawarte w zdaniu, tabeli, nagłówku, mapie, arkuszu lub obrazie”. Edward Tufte – cytat z książki Beautiful Evidence.

Zbiorczy plan sprzedaży jako konsolidacja planów sprzedażowych poszczególnych handlowców

Wojciech Próchnicki Szef Sprzedaży 23/2015 nr 23/2015 z dnia 2015-11-01 Informacja Zarządcza 7/2017

Jednym z zadań menedżera sprzedaży jest budowanie prognoz sprzedaży na bazie prognoz poszczególnych handlowców. Scalanie planów przygotowanych przez sprzedawców w jeden zbiorczy plan to zadanie żmudne i czasochłonne. Ułatwi to narzędzie do konsolidacji tygodniowych planów sprzedażowych poszczególnych handlowców.

Jak grupować pola tabeli przestawnej

Wojciech Próchnicki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2014 nr 11/2014 z dnia 2014-11-01 Informacja Zarządcza 5/2017

Problem: Częstokroć z danych pozyskanych bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych, magazynowych, sprzedażowych lub produkcyjnych nie jestem w stanie utworzyć interesującego mnie raportu czy zestawienia w Excelu. Konieczna jest modyfikacja poprzez dodanie pomocniczych kolumn. Przykładem może być sytuacja, gdy dane z systemu otrzymuję w układzie miesięcznym, a raport wymagany jest w układzie kwartalnym. Jak można radzić sobie z tym problemem?

Archiwum