Bazy danych

Excel jako wsparcie statystyczne w podejmowaniu decyzji

Wojciech Korsak Controlling i Rachunkowość Zarządcza 3/2009 nr 3/2009 z dnia 2009-03-02

Coraz częściej osoby decyzyjne mają dostęp do głębokich analiz typu grill-down. Dzięki temu możliwości analizy danych w różnych przekrojach i stopniu szczegółowości wyraźnie wzrastają, co może przekładać się na jakość podejmowanych decyzji. Coraz więcej narzędzi informatycznych posiada możliwość samodzielnego definiowania układu raportów i zestawień, „zaszywania” formuł obliczeniowych oraz tworzenia modeli ekonomicznych, uwzględniających specyfikę funkcjonowania danej firmy. W tym opracowaniu skupiamy się na przykładach wykorzystania elementów statystyki w tworzeniu analiz w Excelu.

CIRZ_11_32_1.jpg

Funkcje czyli jak zmodyfikować pozyskiwane dane przy użyciu języka SQL

Mariusz Jarosz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2016 nr 11/2016 z dnia 2016-11-01 Informacja Zarządcza 5/2017

Język SQL umożliwia dokonywanie szeregu operacji na danych zapisanych w bazie. Na danych liczbowych możemy dokonywać operacji matematycznych, na danych tekstowych (znakowych) usuwać, zamieniać lub wybierać określone znaki a z danych czasowych uzyskiwać syntetyczne informacje. Funkcji grupujących, arytmetycznych, znakowych oraz dat i czasu jest wiele a w zależności od serwera baz danych różnią się one między sobą.

Polecenie SELECT

Zastosowanie: Polecenie SELECT pozwala na wyszukanie i wyświetlenie wskazanych kolumn ze wskazanej tabeli w bazie danych.

Archiwum