Excel narzędzia w zarządzaniu

INFO_9_strona_05.jpg

Excel jako baza danych cz.II - jak PowerQuery pomoże w łączeniu i scalaniu danych w Excelu?

Adam Kopeć   Informacja Zarządcza 9/2017

Z poprzedniego artykułu z serii wiemy, że Excel może pomóc nam w stworzeniu prostej bazy danych, ale chcemy pójść krok dalej i zobaczyć, co jeszcze Microsoft stworzył, żeby ułatwić nam zarządzanie i analizę danych, a tym samym odpowiedzieć na istotne dla nas pytania. W tym artykule omówimy jeden z dodatków do Excela: PowerQuery, tak przydatny, że od wersji 2016 został integralną częścią Excela (karta Dane). Wcześniej możliwy do zainstalowania od wersji Excela 2010.

INFO_9_strona_13.jpg

Sposoby na zabezpieczenie dokumentów, zanim udostępnimy je innym pracownikom

W firmie zawsze używa się dokumentów, które mogą być edytowane przez kilka osób. Kopię pliku można wysyłać mailem do poszczególnych osób, ale połączenie tych danych w jeden plik pochłonie trochę czasu. Można wysyłać po kolei do poszczególnych osób, ale czas zebrania danych w ten sposób znacznie się wydłuża. Najlepszą metodą będzie udostępnienie takiego pliku na dysku sieciowym i poprzez odpowiednie jego zabezpieczenie udostępnienie go właściwym osobom do edycji. W artykule zostanie poruszonych kilka sposobów na ochronę pliku przed edycją, jaką daje MS Excel.

INFO_9_strona_18.jpg

CF z faktur - zobowiązania i należności, bieżąca płynność finansowa predsiębiorstwa w ujęciu tygodniowym

CF, czyli rachunek przepływów pieniężnych, stanowi – oprócz bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej – część składową rocznego sprawozdania finansowego. Sporządzany jest obowiązkowo przez jednostki gospodarcze, których sprawozdanie finansowe, w myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, podlega obowiązkowi corocznego badania (art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

INFO_9_strona_21.jpg

Podstawowe funkcje wartości pieniądza w czasie FV, PV

Zmiana wartości pieniądza w czasie jest rzeczą naturalną nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się finansami. Wpływ czasu na wartość lokowanych zasobów pieniężnych, jak również na wartość zadłużenia jest jednym z ważniejszych czynników, które decydują o opłacalności decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa, ale także przez osoby fizyczne. Zmiana wartości pieniądza w czasie jest zjawiskiem powszechnym i związana jest m.in. z kosztem kapitału, czyli stopą zwrotu oczekiwaną przez dawcę tego kapitału. Pominięcie zjawiska zmian wartości pieniądza w czasie przy podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z lokowaniem lub pożyczaniem kapitału gotówkowego może doprowadzić do negatywnych konsekwencji w zakresie efektywności. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały podstawowe funkcje finansowe wykorzystywane w arkuszach kalkulacyjnych służące określaniu zmian wartości pieniądza w czasie.

Przegląd możliwości funkcji JEŻELI

Wojciech Próchnicki   Informacja Zarządcza 9/2017 Tylko on-line

Przeważnie systemy finansowo-księgowe, z których korzysta firma posiadają narzędzie służące do wiekowania należności w określonych przez użytkownika przedziałach czasu. Jeżeli natomiast nie ma takiego narzędzia osoba zajmująca się windykacją należności musi poradzić sobie sama. Pobiera on z systemu wykaz faktur z określonym kontrahentem i terminem płatności do Excela i na takim zestawieniu może pracować.

INFO_08_05.jpg

Excel jako baza danych

Adam Kopeć   Informacja Zarządcza 8/2017

Zacznijmy od pytania: Dlaczego warto gromadzić dane? Akurat odpowiedź na to pytanie, która najmocniej na mnie działa, nie pochodzi z żadnej książki o finansach czy też technicznej, ale z książki fantasy – „Achaja” Andrzeja Ziemiańskiego. Jeśli dobrze pamiętam, to skryba Zaan na podstawie zebranych danych odnajduje źródło zarazy oraz zmienia całkiem sposób prowadzenia wojny, co prowadzi królestwo Troy od zwycięstwa do zwycięstwa.

INFO_08_11.png

Wprowadzanie danych za pomocą wbudowanego Formularza Excela

Tworząc bazę danych, spotykamy się z problemem wprowadzenia wielu podobnych pozycji do jednego zbioru. W Excelu najczęściej tworzy się nowe rekordy, wprowadzając je ręcznie do nowych wierszy. Mniej znanym, aczkolwiek praktycznym narzędziem może okazać się wbudowany Formularz, dzięki któremu dodawanie danych stanie się o wiele prostsze oraz zajmie zdecydowanie mniej czasu.

SS_32_51.jpg

Narzędzie do badania cyklu życia produktu

Wojciech Próchnicki   Informacja Zarządcza 8/2017 Tylko on-line

W artykule zostanie przedstawiony przykład zastosowania wykresu przestawnego do monitorowania żywotności produktów. Utworzymy prosty kokpit z trzema wykresami pokazującymi wybrany produkt w trzech wymiarach: pierwszym – wartości sprzedaży, drugim – sprzedanej ilości oraz trzecim – średniej ceny sprzedaży. Pozwoli to na śledzenie cyklu życia produktu i badanie zapotrzebowania na niego w zależności od ceny sprzedaży

Archiwum