Aktualności

info_8_filmy_tel.jpg

Filmy oglądamy coraz częściej na małym ekranie. To wyzwanie dla operatorów komórkowych

Informacja Zarządcza 8/2017 Tekst otwarty

Popularność treści wideo w Internecie rośnie w ekspresowym tempie. Wideo odpowiada za 45 % ruchu w sieci, a sam YouTube za 30 % – podkreślają przedstawiciele T-Mobile. Blisko 60 % widzów konsumuje te treści na urządzeniach mobilnych. Rosnąca popularność wideo to wyzwanie dla operatorów sieci komórkowych. T-Mobile odpowiada na nie ofertą Supernet Video. Dzięki niej użytkownicy nie będą musieli się martwić o transfer danych podczas streamingu w popularnych serwisach wideo.

info_8_erp.jpg

Jak, ucząc się na błędach innych, dobrze wybrać i wdrożyć system ERP?

Informacja Zarządcza 8/2017 Tekst otwarty

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o słabych wynikach finansowych jednego z potentatów branży odzieżowej. W wydanym oświadczeniu spółka przekazała, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy są błędy w działaniu uruchomionego niedawno systemu ERP. Według p.o. prezesa spółki, błędy w oprogramowaniu kosztowały niemal 10 mln zł. Czy ten przykład oznacza, że systemy ERP są mało efektywne? Oczywiście, że nie, ale przy okazji wdrożenia systemu należy zwrócić uwagę na kilka elementów.

 

Excel narzędzia w zarządzaniu

INFO_08_05.jpg

Excel jako baza danych

Adam Kopeć   Informacja Zarządcza 8/2017

Zacznijmy od pytania: Dlaczego warto gromadzić dane? Akurat odpowiedź na to pytanie, która najmocniej na mnie działa, nie pochodzi z żadnej książki o finansach czy też technicznej, ale z książki fantasy – „Achaja” Andrzeja Ziemiańskiego. Jeśli dobrze pamiętam, to skryba Zaan na podstawie zebranych danych odnajduje źródło zarazy oraz zmienia całkiem sposób prowadzenia wojny, co prowadzi królestwo Troy od zwycięstwa do zwycięstwa.

INFO_08_11.png

Wprowadzanie danych za pomocą wbudowanego Formularza Excela

Tworząc bazę danych, spotykamy się z problemem wprowadzenia wielu podobnych pozycji do jednego zbioru. W Excelu najczęściej tworzy się nowe rekordy, wprowadzając je ręcznie do nowych wierszy. Mniej znanym, aczkolwiek praktycznym narzędziem może okazać się wbudowany Formularz, dzięki któremu dodawanie danych stanie się o wiele prostsze oraz zajmie zdecydowanie mniej czasu.

SS_32_51.jpg

Narzędzie do badania cyklu życia produktu

Wojciech Próchnicki   Informacja Zarządcza 8/2017 Tylko on-line

W artykule zostanie przedstawiony przykład zastosowania wykresu przestawnego do monitorowania żywotności produktów. Utworzymy prosty kokpit z trzema wykresami pokazującymi wybrany produkt w trzech wymiarach: pierwszym – wartości sprzedaży, drugim – sprzedanej ilości oraz trzecim – średniej ceny sprzedaży. Pozwoli to na śledzenie cyklu życia produktu i badanie zapotrzebowania na niego w zależności od ceny sprzedaży

data-mining-on-multicolor-puzzle-xs.jpg

Wykorzystanie arkusza MS Excel w analizie ryzyka kursowego

Daniel Wójcik   Informacja Zarządcza 8/2017 Tylko on-line

Problem ryzyka kursowego pojawia się zawsze, jeżeli strony transakcji nominowane są w różnych walutach. Powszechnie dotyczy to transakcji wynikowej, kiedy nominowanie przychodów i kosztów w tej samej walucie nie powoduje ryzyka kursowego. Typowym stwierdzeniem jest, że bezpieczne jest generowanie kosztów w walucie, w której osiągane są przychody.

mc_52_budzetowanie.jpg

Budżetowanie inwestycji - perspektywa wynikowa i przepływów pieniężnych

Wojciech Próchnicki   Informacja Zarządcza 8/2017 Tylko on-line

Podczas tworzeniu planów inwestycji w firmie należy rozpatrywać planowane przedsięwzięcie w dwóch ujęciach wynikowym i gotówkowym . W wynikowym z jednej strony pokazywane są przychody jakie firma spodziewa się dzięki niej osiągnąć , z drugiej strony oczywiście koszty, które należy ponieść w celu realizacji nowego przedsięwzięcia. Jak wiadomo przychody nie są jednoznaczne z wpływami , a koszty z wydatkami . Dlatego tez druga perspektywa planowanej inwestycji to podejście gotówkowe złożone z wpływów i wydatków. Dodatkowo może my wprowadzić klasyfikacje kosztów i wydatków na capexy (tworzą one wartość majątku) oraz opexy (koszty ponoszone na użytkownie i eksploatacje przedmiotu inwestycji).

Procesy w firmie

INFO_08_20.jpg

Analityka biznesowa wsparta komputerowo to Twój sonar nawigacyjny na morzu decyzji biznesowych

Współczesna nawigacja morska, zwłaszcza dla dużych jednostek poruszających się po nieznanych wodach, nie może obyć się bez sonaru. To on, używając długich, średnich lub krótkich fal dźwiękowych wysyłanych pod wodą, namierza ruchome i statyczne obiekty, mierzy głębokość i wykorzystuje pozyskane dane, by pomóc nawigatorowi bezpiecznie i szybko dotrzeć do celu. Takim sonarem nawigacyjnym dla zarządzających dużymi organizacjami jest analityka biznesowa wsparta komputerowo. Można oczywiście podejmować wiążące decyzje biznesowe bez jej wsparcia, jednak ryzyko rozbicia się o rafę rośnie, a szanse na dopłynięcie do celu najkrótszą z możliwych dróg spadają w sposób istotny.

INFO_08_27.jpg

BPMN uniwersalnym językiem biznesu ogólne spojrzenie na model

Jedną z najważniejszych kwestii we współczesnym świecie biznesu jest komunikacja. Zapewnienie odpowiedniej przejrzystości przekazu jest zatem kluczowe. Autorzy serii publikacji chcą pokazać czytelnikowi, jak notacja Business Process Modeling Notation (BPMN) spełnia ten warunek. Użyteczność tej metody zapisu przebiegu procesów rośnie wraz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

INFO_08_31.png

Robot w służbie wydajności

Czy można radykalnie skrócić czas reagowania przez IT na ciągle pojawiające się potrzeby usprawnienia pracy z aplikacjami biznesowymi? Współczesne przedsiębiorstwa szeroko korzystają z możliwości systemów informatycznych wspomagających rejestrację, przetwarzanie i udostępnienie danych biznesowych. Po okresie mozolnego budowania aplikacji realizujących wybrane funkcjonalności (obsługa kartoteki magazynowej, rozliczenia płacowe, fakturowanie itp.) obecnie można mówić o braku ograniczeń technologicznych w biznesowych zastosowaniach informatyki.

Bazy danych

Platformy BI i BigData

INFO_08_45.jpg

KNIME Analytics Platform – przygotowanie danych do analizy

W poprzednim numerze IZ poznaliśmy sposoby wczytywania danych do KNIME. Możliwości jest sporo, ale proces eksploracji danych można rozpocząć nawet od przeciągnięcia dowolnej liczby plików z danymi (np. xlsx, csv) do przestrzeni workflow i dostosowania opcji odczytu w konfiguracji węzła. Zwykle na tym etapie mamy do czynienia z danymi z różnych źródeł o niezależnej strukturze, z brakującymi lub błędnymi wartościami.

Prezentacja i wizualizacja inf. zarządczej

INFO_08_35.jpg

Wizualizacja informacji zarządczej w Excelu - przykłady

Rola informacji zarządczej polega na tym, aby w szybki i przystępny sposób pozwalała podjąć decyzję na podstawie dostępnych danych. Jednakże, aby dane były czytelne, muszą zostać zaprezentowane w odpowiedni sposób. Formy wizualizacji możemy podzielić na formy graficzne, takie jak wykresy (w tym również mapy), a także prezentację danych liczbowych w formie tabelarycznej, która daje możliwości zawężenia wyników do określonego segmentu biznesu, który jest w danym momencie w kręgu zainteresowania.

info_8_tableau.jpeg

Projekcja sprzedaży dziennej w Tableau

W raportach wspomagających egzekucję sprzedaży często pojawia się potrzeba szybkiego, jasnego przedstawienia sprzedaży dziennej opatrzonej dodatkowo miarami wspomagającymi, jak skumulowana rentowność wszystkich transakcji dziennych. Ponadto widok dzienny może dawać zbyt wąską perspektywę, dodatkowo nie mamy możliwości obserwacji trendu czy sezonowości. Idealnie byłoby prezentować sprzedaż dzienną w perspektywie całego miesiąca. Pozwoli to na kontrolę wykonania budżetu czy obserwację mikrosezonowości w obrębie np. dni tygodnia.

info_8_formatowanie_warunkowe.jpg

Formatowanie warunkowe w sprzedaży - zestawy ikon

Elżbieta Galus   Informacja Zarządcza 8/2017 Tylko on-line

Jesteśmy wzrokowcami, dlatego – kiedy oglądamy książki – w pierwszej kolejności widzimy zdjęcia, ilustracje, grafiki. Analogicznie jest w przypadku dostarczanych raportów w tabelach, gdzie jedynymi danymi są liczby, a jego graficzną wizualizacją jest na przykład wykres. Excel oddaje do użytku narzędzie do tworzenia efektów wizualnych dla danych. Przyspiesza to i ułatwia porównywanie wartości w zakresie tabel.

Archiwum