Aktualności

Zarządzanie skoncentrowane na procesach przynosi wiele profitów

Informacja Zarządcza 6/2017 Tekst otwarty

Wśród najważniejszych korzyści, jakie wynikają z wdrożenia zarządzania procesowego polscy menedżerowie wymieniają podniesienie jakości oferowanych produktów i usług oraz zwiększenie wydajności i szybkości działania przedsiębiorstw. Jednocześnie wszystkie firmy, które zdecydowały się na taki model zarządzania, wskazują na osiągnięcie większej sprawności biznesowej i wzrost generowanych zysków. Takie wnioski płyną z badania zrealizowanego dla Macrologic SA przez ICAN Research i magazyn „Harvard Business Review Polska”.

Excel narzędzia w zarządzaniu

INFO_06_05.jpg

Funkcja INDEKS

Każdy z nas grał chociaż raz w grę „Bitwa morska”. Mamy dwie plansze o wymiarach 10 x 10 z rozstawionymi statkami. Gracze pojedynczymi strzałami starają się zatopić okręty przeciwnika. W funkcji INDEKS użytkownik Excela staje się dowódcą floty i precyzyjnie kieruje swoje pociski w odpowiednie pola. Może nawet więcej, ponieważ nie ogranicza go jedna plansza ze statkami ani jedno pole o wymiarach 1 x 1. Wszystko oczywiście zależy od potrzeby i pomysłowości użytkownika. W tym artykule pokażę, jak prawidłowo wyznaczyć na naszej mapie wszystkie morza, po których mogą poruszać się statki, oraz jak te statki później precyzyjnie zlokalizować. Oczywiście wszystko w biznesowym ujęciu i z praktycznymi przykładami.

Funkcje matematyczne SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW

Pierwsze skojarzenie dotyczące programu służącego do obliczeń – Excel. Proste obliczenia robimy, posługując się zwykłymi tabelami. Jeśli natomiast zależy nam, aby wyliczenia dotyczyły konkretnych kryteriów, wtedy zastosowanie mają funkcje matematyczne. Dzięki nim możliwe są różne sumowania, w zależności od tego, pod jakim kątem musimy sprawdzić dane, na przykład sprzedażowe.

INFO_06_19.png

Funkcje finansowe na przykładzie analizy opłacalności kredytu w walutach obcych

Jednym z głównych tematów finansowych w debacie publicznej od kilku już lat jest kwestia kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, w szczególności zaś we frankach szwajcarskich. We wszelkich dyskusjach brakuje najczęściej jednak rzeczowej analizy obejmującej cały okres kredytowania, a uwaga skupia się na obecnej sytuacji, bardzo zależnej od aktualnego kursu danej pary walutowej.

Procesy w firmie

INFO_06_28.jpg

BPMN - Optymalizacja procesów

W poprzednich częściach naszej serii artykułów na temat BPMN zaprezentowano podstawowy zasób wiedzy umożliwiający posługiwanie się tym językiem w praktyce. Niniejszy, ostatni artykuł poświęcony zostanie systematycznemu podejściu do optymalizacji bieżącego przebiegu procesów. Zakładamy zatem, że wykorzystaliśmy już zdobytą wiedzę, mapując procesy za pomocą BPMN (tj. odzwierciedliliśmy stan „jest”). Zadanie, przed którym teraz stoimy, polega na dokonaniu analizy posiadanych map w celu poprawy bieżącego przebiegu procesów.

INFO_06_32.jpg

Wycena zapasów w teorii i praktyce

Kluczowym elementem polityki rachunkowości każdego przedsiębiorstwa jest metoda ewidencji i wyceny zapasów. Literatura fachowa wyróżnia kilka metod, z których wiodące są: (1) metoda FIFO (first in – first out, czyli pierwsze weszło – pierwsze wyszło), (2) metoda LIFO (last in – first out, czyli ostatnie weszło – pierwsze wyszło) oraz (3) metoda średniej ważonej. Poniżej nastąpi próba przybliżenia każdej z tych metod na podstawie teoretycznej, a następnie przeanalizujemy praktyczne wykorzystanie jednej z nich na przykładzie systemu SAP.

Platformy BI i BigData

KNIME Analytics Platform – oprogramowanie do statystycznej analizy danych

W jednym z wcześniejszych numerów magazynu omówione zostały wartość informacji oraz fakt, że we współczesnym biznesie wygrywa ten, kto odpowiednio spożytkuje wiedzę ukrytą w danych. Istnieje wiele narzędzi wykorzystywanych w procesie odkrywania wiedzy z danych, m.in. języki programowania R, Java, Python czy też aplikacje, tj. SAS, SPSS. Niemniej jednak, wchodząc po raz pierwszy w rolę badacza danych (ang. data scientist), warto zainteresować się platformą analityczną KNIME. Powody są proste. Narzędzie oferuje potężne możliwości, jednocześnie jest intuicyjne, ciągle rozwijane i dostępne w wersji bezpłatnej1.

Prezentacja i wizualizacja inf. zarządczej

INFO_06_35.jpg

Wykres prędkościomierza jako narzędzie badania wykonania planu sprzedaży

Jak wiadomo, jedną z najważniejszych kwestii działalności przedsiębiorstwa jest realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Od tego poziomu w dużym stopniu zależy realizowany wynik, pokrycie kosztów działalności i stan płynności finansowej jednostki. Realizacja budżetu przychodowego powinna być sprawdzana i komunikowana w podmiocie codziennie. W materiale przedstawiony zostanie wykres w formie prędkościomierza, na którym przy użyciu jego wskazówki będzie pokazywany procent realizacji wartości sprzedaży.

Analizy geograficzne w Tableau

Obecnie duża część danych sprzedażowych czy logistycznych opatrzona jest koordynatami GPS, adresami pozwalającymi na geokodowanie lokalizacji. Jeszcze bardziej popularne są podstawowe dane geograficzne, jak kod pocztowy, województwo czy region sprzedaży lub inna specyficzna dla organizacji jednostka podziału terytorialnego.

Archiwum