Aktualności

info_11_02.png

Chmura usprawnia analitykę biznesową

Przyspieszający proces cyfrowej transformacji sprawia, że firmy praktycznie w każdej branży rokrocznie generują coraz więcej danych. O uzyskaniu przewagi biznesowej decyduje dziś nie tylko zdolność organizacji do zagwarantowania wysokiej dostępności danych, ale także do wykorzystania ukrytego w nich potencjału. Dlatego firmy coraz częściej decydują się sięgnąć po rozwiązania do analizy danych bardziej zaawansowane niż arkusz kalkulacyjny. Małe i średnie organizacje mogą skorzystać np. z analityki biznesowej opartej na chmurze. Jakie argumenty skłaniają je do wdrożenia takich rozwiązań?

info_11_04.jpg

Lawinowo przybywa użytkowników bankowości mobilnej

Liczba użytkowników bankowości mobilnej w Polsce przekroczyła już 9 mln. Stale rośnie liczba osób, które regularnie logują się do swojego konta w banku za pośrednictwem smartfona lub tabletu. Liderem w tym segmencie jest PKO Bank Polski, w którym liczba aktywnych aplikacji mobilnych IKO przekroczyła 2 mln. Co tydzień przybywa 40 tys. nowych aplikacji, a tylko w 2017 roku klienci banku dokonali za pomocą IKO ok. 32 mln transakcji.

Excel narzędzia w zarządzaniu

info_11_21.jpg

Modele parametryczne w prognozowaniu kosztów produkcji

Celem niniejszego materiału jest pokazanie nieco innego podejścia do tematyki prognozowania kosztów produkcji. Standardowe planowanie, które odbywa się w większości przedsiębiorstw, skupia się przede wszystkim na budżetach kosztów poszczególnych działów produkcyjnych oraz wspierających. Na podstawie tego tworzone są zwykle raz do roku stawki roboczo- i maszynogodzin, co w połączeniu z kosztami materiałów daje nam postulowane koszty standardowe. Oczywiście w praktyce rzadko kiedy zgodne są one z kosztami rzeczywiście ponoszonymi, dlatego bardzo istotną częścią pracy działów rachunkowości zarządczej jest analiza odchyleń.

info_11_30.jpg

Funkcje służące do wyceny dłużnych papierów wartościowych

Ocena rentowności oraz wycena papierów wartościowych na dzień ich zakupu jest niewątpliwie podstawą dokonywania trafnych decyzji inwestycyjnych. W niniejszym artykule podjęty został temat wyceny dłużnych papierów wartościowych na dzień rozliczeniowy. W momencie podejmowania decyzji zarówno o zakupie, jak i sprzedaży papieru wartościowego o charakterze dłużnym należy określić jego cenę na podstawie informacji dotyczących prognozowanych przyszłych przepływów z tytułu posiadania tego papieru i zgodnie z nią dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.

Funkcje wyszukiwania i adresu – ADRES(), ADR.POŚR() i PRZESUNIĘCIE

Mariusz Jankowski Bogdan Gilarski   Informacja Zarządcza 11/2018 Tylko on-line

W tym opracowaniu napiszemy o kolejnych funkcjach wyszukiwania i adresu, a mianowicie: ADRES(), ADR. POŚR() i PRZESUNIĘCIE(). Z tą grupą funkcji nieodłącznie związane jest pojęcie „parametryzacji”. Idea ta ustala, że poszczególne wartości argumentów w formule mogą być zmieniane bez ingerencji w samą treść formuły.

Procesy w firmie

info_11_05.jpg

Data Mining - odkrywanie wiedzy

Data Mining – można również spotkać się z określeniem „zgłębianie danych” – to analityczny proces, który zajmuje się badaniem dużych zbiorów danych w poszukiwaniu wzorców, współzależności między danymi, a później ich oceną. Celem Data Mining jest przeważnie predykcja m.in. wielkości sprzedaży, działań klientów, współczynników przedłużalności czy też skali utraty klienta.

Wykorzystanie lejka sprzedaży w analizie sprzedaży

Wojciech Korsak   Informacja Zarządcza 11/2018 Tylko on-line

Problem: Z mojej praktyki zawodowej oraz bieżącego przeglądu sytuacji rynkowej wyraźnie wynika, iż obecnie analizy wyników sprzedaży zyskują w polskich przedsiębiorstwach wyraźnie na znaczeniu. Oczywiście mówię w tym miejscu o analizach wykraczających poza typowe badanie odchyleń od planu sprzedaży w ujęciu miesięcznym, kroczącym oraz według osób odpowiedzialnych bezpośrednio za wyniki handlowe. Moje pytanie dotyczy natomiast wykorzystania w praktyce koncepcji lejka sprzedaży. W jaki sposób wykorzystać to podejście w analizie sprzedaży?

Platformy BI i BigData

info_11_33.jpg

Knime Analytics Platform - analiza przeciętnych wynagrodzeń i emerytur Polaków w ostatnich 15 latach

W poprzednim numerze „Informacji Zarządczej” pozyskaliśmy ciekawe dane i stworzyliśmy pierwszy workflow w KNIME. Jeden z systemów GUS – Bank Danych Lokalnych – posłużył jako źródło danych o wynagrodzeniach i emeryturach Polaków w ostatnich 15 latach. Eksportowane dane w plikach csv dodaliśmy do workflow na zasadzie „przeciągnij i upuść”.

Prezentacja i wizualizacja inf. zarządczej

info_11_10.jpg

Wizualizacja oceny jakości rozmów za pomocą wykresu mozaikowego

To, że przedsiębiorstwa mają własne strony internetowe jest w obecnych czasach standardem. Współczesny klient to przede wszystkim osoba mająca dostęp do Internetu, który jest bazą wszelakich informacji. Wykorzystywanie tego źródła kontaktu z klientem sprawia, że firmy często zainteresowane są badaniem poziomu satysfakcji z prowadzonej obsługi.

Wykresy w Excelu a Data Mining

Czy jest możliwy Data Mining w Excelu (krótka definicja: pozyskiwanie wiedzy z danych, odnajdywanie odpowiedzi na interesujące nas pytania)? Oczywiście, że jest! My zajmiemy się bardzo prostym sposobem na Data Mining w Excelu – wykorzystamy wykresy Excela, które nie tylko pozwolą nam szybko przeanalizować dane, ale też od razu przedstawić wynik graficznie.

Zarządzanie wizualne na przykładzie regionalizacji

Wojciech Korsak   Informacja Zarządcza 11/2018 Tylko on-line

Zarządzanie wizualne ma na celu nie tylko wspieranie prezentacji, ale przede wszystkim wspomaganie podejmowania decyzji. Kontekstowa, graficzna lokalizacja informacji ułatwia procesy analityczne dokonywane przez odbiorców zestawień i raportów. W tym opracowaniu pokażemy kilka sposobów na przejście od danych zebranych w formie tabelarycznej do informacji graficznej.

CiRZ_209_30.jpg

Ocena konkurencji w kluczowych czynnikach sukcesu firmy – wykres radarowy

Elżbieta Galus   Informacja Zarządcza 11/2018 Tylko on-line

Prowadząc firmę, musimy stale kontrolować wszelkie wskaźniki. Ważne jest, żeby sprzedaż utrzymywała się na wysokim poziomie lub też z każdym rokiem rosła. Jak wiadomo na wynik sprzedaży wpływa wiele czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych, dlatego analiza poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa pozwoli na podjęcie kroków na kolejny rok. Istotnym elementem jest punkt odniesienia, czyli w naszym przypadku porównanie wyników firmy z konkurencją. Excel daje taką możliwość poprzez narzędzie ankietowe: wykres radarowy.

Archiwum