Aktualności

„Informacja Zarządcza” w 2017 roku

Informacja Zarządcza 4/2016 Tekst otwarty

W 2017 roku magazyn „Informacja Zarządcza” będzie poruszał wiele ciekawych zagadnień z dziedziny zastosowania Excela w księgowości, controllingu, analizach sprzedażowych i kosztowych. Duża część każdego z numerów magazynu będzie również poświęcona wizualizacji danych w przedsiębiorstwie, zagadnieniom analizy procesów zachodzących wewnątrz organizacji, bazom danych oraz systemom typu BI i BigData. Materiały będą opierały się na case study z codziennego funkcjonowania organizacji oraz jej zapotrzebowania na informację zarządczą.

Do 2020 Roku Wydatki Firm Na Nowoczesne Rozwiązania IT Przekroczą 500 Mld Dol.

Informacja Zarządcza 4/2016 Tekst otwarty

Proces przechodzenia przedsiębiorstw na rozwiązania cyfrowe następuje coraz szybciej. Aby utrzymać się na rynku, niebawem każda firma będzie musiała się przekształcić, przynajmniej częściowo, w spółkę software’ową. Eksperci podkreślają, że bardzo wzrośnie rola działów IT w przedsiębiorstwach. Internet Rzeczy, Big Data oraz chmura obliczeniowa to rozwiązania, które będą stosowane powszechnie.

INFO_04_05.jpg

Dlaczego firmy boją się chmur?

Informacja Zarządcza 4/2016 Tekst otwarty

Według raportu firmy analitycznej Frost & Sullivan „Navigating an Era of Global Digital Transformation – A Customer Perspective”, największymi barierami dla adopcji rozwiązań chmurowych są obawy związane z bezpieczeństwem i utratą kontroli nad systemami. Obawy o bezpieczeństwo i utratę kontroli blokują wdrożenia technologii chmurowych.

Internet i aplikacje mobilne przyspieszają rozwój biznesu

Informacja Zarządcza 4/2016 Tekst otwarty

Dla większości przedsiębiorstw Internet jest czynnikiem, który uwalnia potencjał innowacyjności – wynika z raportu UPC Biznes i SW Research. W oparciu o nowoczesne platformy możliwy jest nie tylko szybki rozwój w kraju, lecz także ekspansja poza granice. Polskie firmy są również otwarte na technologiczne nowinki. Co trzecia docenia znaczenie aplikacji mobilnych, a tylko nieco mniej – systemów zarządzających online dokumentacją firmy. Żeby przyspieszyć rozwój biznesu, są gotowe na współpracę z korporacjami.

Excel narzędzia w zarządzaniu

INFO_04_15.jpg

Wyliczanie kosztu roboczogodziny poszczególnych działów produkcyjnych - tabela przestawna

Ustalanie cen nie ma nic wspólnego z wróżeniem z fusów. Składowa ceny produktu to między innymi surowce, półprodukty, zużycie prądu, roboczogodziny itp. Dokładna analiza kosztów wytworzenia pozwala na prawidłowe oszacowanie ceny, a docelowo na rentowność przedsiębiorstwa. W omawianym przeze mnie zakładzie mamy 11 wydziałów, dla których koszty oraz liczba roboczogodzin jest różna.

INFO_04_21.jpg

Funkcje tablicowe na przykładzie obliczania rotacji zapasów

Jednym z kluczowych parametrów zarządzania przedsiębiorstwem jest analiza stanów magazynowych, zwłaszcza w odniesieniu do sprzedaży. Literatura fachowa nazywa to wskaźnikiem rotacji zapasów obliczanym jako iloraz wartości sprzedaży i zapasów. Wskazuje on, ile razy w ciągu roku zapasy zostały przekształcone w wyroby gotowe. W praktyce wskaźnik ten jest często modyfikowany w zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa – często analizowane są poszczególne typy zapasów (wyroby gotowe, surowce), już nie w relacji do sprzedaży, ale do kosztu własnego tudzież zużycia materiałów.

INFO_04_25.jpg

Funkcje tekstowe w Excelu

Najpopularniejszym programem do pisania jest Word. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że Excel wyposażony jest w wiele funkcji, które pomagają, usprawniają i ułatwiają pracę z tekstem. Dzięki funkcjom tekstowym w Excelu możliwa jest praca z tekstem, jego modyfikacja oraz zadbanie o jego poprawność.

Procesy w firmie

Jeszcze raz o roli i znaczeniu informacji we współczesnym przedsiębiorstwie

W warunkach współczesnych przemian zachodzących w gospodarce polskiej i światowej należy znać rolę i znaczenie informacji i systemów informacyjnych, aby działać skutecznie i efektywnie. Przedsiębiorcy poprzez dostęp do informacji uwzględniają nowe trendy zachodzące w otoczeniu i wprowadzają nowe pomysły, wykorzystując nowoczesne technologie.

Bramki - ciąg dalszy oraz diagramy kolaboracji

Prezentujemy kolejne elementy i rozwiązania umożliwiające sprawne wykorzystywanie BPMN w praktyce. Rozpoczynamy od rozszerzenia wiedzy z zakresu posługiwania się bramkami o możliwości, które daje łączenie dwóch rodzajów bramek poznanych w części III. Następnie przechodzimy do omówienia map procesów biznesowych z obecnością uczestników zewnętrznych, czyli znajdujących się poza modelowaną organizacją.

Bazy danych

Zmiana formatów danych w bazie SQL

W zależności od operacji wykonywanych na bazie danych wyniki zapytania zwracane są w formatach określonych przez serwer, ponieważ serwery bazodanowe przeprowadzają konwersję danych automatycznie na podstawie tabel konwersji typów oraz zgodnie z formatami określonymi dla kolumn w poszczególnych tabelach. Typ danych przechowywanych w poszczególnych kolumnach określa się na etapie projektowania baz danych, przy czym istnieje możliwość zmiany typów danych – zarówno bezpośrednio na kolumnie w bazie danych, jak również tylko w momencie sięgania do danych przy wykorzystaniu polecenia CONVERT lub CAST.

Platformy BI i BigData

Szansa dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Jak wykorzystać Big Data?

We współczesnym biznesie wygrywa ten, kto odpowiednio spożytkuje wiedzę ukrytą w danych. Wyniki badania przeprowadzonego przez IDG Research Services1 wskazują, że firmy, które efektywnie zarządzają posiadanymi informacjami, osiągają zdecydowanie lepsze wyniki biznesowe i rozwijają się szybciej od konkurencji nawet o 35%. Umiejętnie przygotowana strategia Big Data, dostosowana do profilu i potrzeb przedsiębiorstwa, wspomaga zarówno wewnętrzną wydajność firmy, jak również działania zewnętrzne – pozwala m.in. na lepsze poznanie potrzeb klienta czy otoczenia konkurencyjnego. Mimo że z pozoru rozwiązania Big Data kojarzone są z dużymi korporacjami, korzyści z ich wdrożenia czerpią również małe i średnie przedsiębiorstwa.

Prezentacja i wizualizacja inf. zarządczej

Wykres Flying Bridges - graficzna prezentacja odchyleń wolumenu produkcji na poszczególnych wyrobach

Wiadomo, że prezentacja danych najlepiej przemawia do ich odbiorcy w formie graficznej – jako schemat, wykres itp. W materiale przedstawiony jest jeden rodzaj wykresu, który ułatwia przedstawienie odchyleń danych produkcyjnych. Będzie to wykres typu Flying Bridges – przy jego użyciu zostanie pokazane odchylenie od planu produkcyjnego w podziale na 10 wyrobów.

Triki i sztuczki w Excelu

Szukanie wyniku

Informacja Zarządcza 4/2016

Szukanie wyniku jest częścią zestawu poleceń nazywanego narzędziami analizy co-się-stanie-gdy (analiza typu „co, jeśli?”: Proces zmieniania wartości w komórkach w celu sprawdzenia, jak te zmiany wpłyną na wyniki formuł w arkuszu. Na przykład zmienianie stopy procentowej w tabeli amortyzacji w celu określenia sumy płatności.)

Polecamy

Archiwum

Polecamy