Aktualności

INFO_10_str_2.jpg

Trzy czwarte Polaków korzystających z bankowości mobilnej nie wyobraża sobie bez niej życia

Informacja Zarządcza 10/2017 Tekst otwarty

Polacy polubili bankowość mobilną. Ponad połowa badanych twierdzi, że w przyszłości to będzie ich główny sposób kontaktu z bankiem. Przyczyniają się do tego wygoda, bezpieczeństwo mobilnych aplikacji i powszechność smartfonów z dostępem do Internetu. Za pomocą telefonu konsumenci najczęściej robią przelewy, sprawdzają stan swojego konta czy historię transakcji oraz płacą za zakupy

Excel narzędzia w zarządzaniu

Zastosowanie funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE w analizie zbioru danych

Będąc analitykiem lub menedżerem, często można się spotkać ze zbiorem danych, które trzeba przeanalizować i dostarczyć innym osobom w firmie w formie raportu lub podsumowania. Dane te na ogół są wykorzystywane do podejmowania ważnych decyzji, niekiedy strategicznych. Takie analizy są wykonywane często i istotne jest, aby czas, jaki im poświęcamy, był możliwie jak najkrótszy.

INFO_10_str 16.jpg

Dashboard HR - niezbędne narzędzie dla współczesnego pracodawcy

Zmiany zachodzące na rynku czynników wytwórczych wpływają na sytuację przedsiębiorców, którzy korzystają z jego zasobów. Tak wiele mówi się obecnie o istnieniu tzw. rynku pracownika, dlatego też współczesny pracodawca powinien być zorientowany na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracownicy wpływają na rozwój firmy, a rezultat ich działań ma odzwierciedlenie w osiąganych zyskach. Z drugiej strony, koszty wynagrodzeń stanowią zazwyczaj jeden z głównych kosztów organizacji. Przedsiębiorca powinien odnaleźć złoty środek, a głównym źródłem informacji może stać się właśnie Dashboard HR.

INFO_10_str_21.jpg

Wyznaczanie rabatów dla zleceń sprzedażowych – narzędzie Szukaj wyniku

Na dzisiejszym, jakże wymagającym rynku sprzedażowym jedną z najważniejszych kart przetargowych jest rabat udzielany klientowi przy zakupie czy to usługi, czy towaru. Oprócz działania ekonomicznego ma on dla kupującego również aspekt psychologiczny. Klient czuje się wyróżniony i doceniony przez sprzedawcę, jak i markę, którą on reprezentuje. W materiale zostanie przedstawiony sposób budowy narzędzia do wyliczania % rabatu zamówienia przy zachowaniu % marży całego zamówienia na odpowiednim poziomie.

INFO_1_str25.jpg

Funkcje kalkulacji rat kredytowych: kapitałowych, odsetkowych i łącznych

Kalkulacja rat kredytowych jest niezbędnym narzędziem w pracy każdego analityka, ale także nieodzownym elementem planowania finansowego w organizacji. Kredyt jest bowiem częstym źródłem finansowania inwestycji oraz bieżącej działalności, a koszty związane z finansowaniem implikują wysokość kosztów finansowych przedsiębiorstwa. Z drugiej strony, spłaty rat kapitałowych i odsetkowych często mają znaczący wpływ na kształtowanie się przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie. W celu rzetelnego odwzorowania spłaty rat kredytowych należy sporządzać harmonogramy spłat. Sposoby ich tworzenia dla dwóch podstawowych metod spłaty zostaną omówione w niniejszym artykule.

INFO_10_str_28.jpg

Modele dyskryminacyjne w praktyce

W niniejszym artykule omówiony zostanie sposób działania modeli oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstw. Nie ulega wątpliwości, jak ważna jest zdolność firmy do kontynuowania działalności, co w końcu jest jednym z pierwszych stwierdzeń w badaniu sprawozdania finansowego. Dodatkowym atutem stosowania modeli wczesnego ostrzegania jest prostota ich użycia, jako że nie musimy dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie statystyki czy ekonometrii, by móc je stosować i interpretować. Jest to tym bardziej istotne, ponieważ okazuje się, że główną przyczyną upadłości przedsiębiorstw nie jest niska rentowność czy jej brak, tylko problemy z wypłacalnością i regulowaniem bieżących zobowiązań. Zatem warto wypracować sobie narzędzia, by jak najwcześniej takie sygnały wyłapać i w porę na nie reagować.

DiF_12_61.jpg

Analiza ryzyka metodą Monte Carlo

Adam Kopeć   Informacja Zarządcza 10/2017 Tylko on-line

Zarządzanie ryzykiem i obliczanie jego prawdopodobieństwa jest bardzo ważne w planowaniu projektów, gdyż pozwala obniżyć ryzyko lub zrezygnować ze zbyt ryzykownych projektów, czyli takich, których analiza doprowadziła do wniosku, że prawdopodobieństwo straty jest zbyt wysokie. Coraz częściej w analizie ryzyka projektów pomocne okazują się programy takie jak Excel. Metodą analizy ryzyka, w której łatwo wykorzystać możliwości Excela, jest metoda Monte Carlo.

Wykorzystanie funkcji „co_jeśli” w analizach biznesowych MS Excel

Daniel Wójcik   Informacja Zarządcza 10/2017 Tylko on-line

Zbliżający się koniec trzeciego kwartału to okres najczęściej kojarzony z mobilizacją budżetową i układaniem planów na następny rok. W analizie tych planów i budowie wielowymiarowych scenariuszy nieodzownym narzędziem jest arkusz Excela. W poniższym artykule przeanalizujemy użycie funkcji „co_jeśli” dla prostego modelu biznesowego. Funkcje te pozwolą nam spojrzeć wielowymiarowo na model – poszukać wartości granicznych oraz zbudować „mapę” efektywności.

Procesy w firmie

INFO_10_str_41.jpg

Twoja firma ewoluuje w kierunku modelu horyzontalnego? Twój kokpit zarządczy musi to odzwierciedlać!

Czy można dobrze zarządzać firmą bez dostępu do twardych danych? Nawet w dzisiejszych czasach to oczywiście możliwe, ale zdecydowanie mało efektywne. Jednak natłok różnych danych to także wyzwanie. Kluczowe jest bowiem to, by mieć w danym momencie dostęp do tych danych, które są nam akurat potrzebne, ale także w takiej formie, by można było je łatwo czytać i dzięki temu wyciągać odpowiednie wnioski – także na potrzeby prezentacji przygotowywanych z myślą o zarządzie lub pracownikach. Wiele systemów ERP umożliwia tworzenie zindywidualizowanych kokpitów zarządczych, jednak nie każdy z nich daje możliwość analizowania i wizualizowania danych pochodzących z różnych poziomów organizacji – a to właśnie jest niezbędne każdemu zarządzającemu, którego organizacja odchodzi od silosowego zarządzania na rzecz organizacji horyzontalnej lub procesowej.

Wdrożenie systemu BI okiem controllera

Obecny etap rozwoju cywilizacyjnego charakteryzuje się nie tym, że wiedza jest najważniejszym zasobem organizacji – ponieważ tak naprawdę zawsze nim była – lecz coraz szybszym i sprawniejszym pozyskiwaniem wiarygodnych informacji. Odpowiedzią na potrzeby rynku są systemy Business Intelligence. Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu systemu klasy BI warto jednak odpowiednio przygotować się do tego procesu.

Platformy BI i BigData

Prezentacja i wizualizacja inf. zarządczej

Kontekstowe zarządzanie informacją controllingową

Wojciech Korsak   Informacja Zarządcza 10/2017 Tylko on-line

Problem: W codziennej pracy korzystam z najróżniejszych źródeł informacji controllingowych, zarówno wewnętrznych (np. spotkania ze współpracownikami, bazy danych, raporty, kalkulacje, umowy), jak i zewnętrznych (np. strony www, spotkania z klientami i partnerami, konferencje i szkolenia, książki, czasopisma). Istotną przy tym kwestią jest to, aby po pierwsze stworzyć, a po drugie korzystać w efektywny sposób z systemu informacji wspierającego proces decyzyjny w przedsiębiorstwie. Jakimi narzędziami mogę się w tym obszarze wspierać?

Archiwum