Aktualności

INFO_07_02.jpg

Festiwal Controllingu i Finansów

Anna Trzop   Informacja Zarządcza 7/2017 Tekst otwarty

W dniach 29–30 marca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się szósta edycja Festiwalu Controllingu i Finansów, organizowanego rokrocznie przez Koło Naukowe Controllingu i Finansów, działające przy Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Zainteresował on wiele osób pasjonujących się zagadnieniami związanymi z działalnością Koła, co potwierdziła przede wszystkim frekwencja na wykładach oraz szkoleniach. Szczególnym wyróżnieniem jest fakt, iż patronat nad wydarzeniem objął rektor uczelni – prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół z UE oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów.

Ubezpieczyciele wprowadzają aplikacje z geolokalizacją

Informacja Zarządcza 7/2017 Tekst otwarty

Z assistance samochodowego, które zapewnia pomoc w razie wypadku lub awarii auta, skorzystało w ubiegłym roku ponad 1,2 mln kierowców. Coraz większe zainteresowanie usługami pomocowymi skłania ubezpieczycieli do inwestycji w nowe rozwiązania technologiczne. Na rynku pojawiają się narzędzia, które mają usprawnić i przyspieszyć cały proces. Przykładem jest aplikacja z geolokalizacją, która wskazuje pomocy drogowej dokładne miejsce awarii, a klientowi pozwala śledzić czas, w jakim czasie pomoc się pojawi.

Excel narzędzia w zarządzaniu

INFO_07_05.jpg

Funkcje oceny efektywności inwestycji

Przy podejmowaniu decyzji co do wyboru inwestycji najlepszej pod kątem możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych pomocne są liczne mierniki oceny projektów inwestycyjnych. Ich wykorzystanie na etapie analizy zapewnia porównywalność efektów uzyskiwanych z rozważanych inwestycji, nawet znacznie różniących się charakterem i rodzajem. W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną wybrane mierniki oceny wraz z odpowiadającymi im funkcjami w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Wykorzystanie fragmentatora i filtrów dat w tabelach przestawnych na przykładzie raportu sprzedaży

Każda firma sprzedająca swoje produkty cyklicznie otrzymuje raporty ze sprzedaży, na podstawie których generowane są raporty sprzedaży. Powinny być one czytelne i pozwalać w szybki sposób uzyskać potrzebne informacje dotyczące statystyk sprzedaży i kondycji firmy. Zdecydowanie najlepszym narzędziem do tego będzie tabela przestawna, która daje ogromne możliwości. W tym artykule zostaną omówione dwie dodatkowe opcje tabeli przestawnej, które usprawniają i przyśpieszają filtrowanie danych. Są nimi fragmentator oraz filtry dat.

Wykorzystanie MS Excel w analizach marketingowych

Daniel Wójcik   Informacja Zarządcza 7/2017 Tylko on-line

Rozważając problematykę analiz marketingowych, pierwszym skojarzeniem, które przychodzi na myśl, jest odpowiednia analiza i prezentacja złożonych danych rynkowych, umożliwiająca dokonanie oceny pozycji rynkowej danego przedsiębiorstwa i potencjału dalszego rozwoju. W aspekcie możliwości wykorzystania narzędzi MS Office, typowym rozwiązaniem wspierającym analizę i prezentację takich danych będzie tabela przestawna – pivot.

Wykorzystanie MS Excel w procesie budżetowania

Daniel Wójcik   Informacja Zarządcza 7/2017 Tylko on-line

Budżetowanie jest złożonym procesem, zmierzającym do określenia (zaplanowania) podstawowych kategorii biznesowych i finansowych, które składają się na docelowe wyniki zaprezentowane w postaci planu sprawozdań finansowych. Pod względem metodologicznym proces ten jest podobny do planowania finansowego, z tym że poza określeniem założeń na przyszłość trzeba wziąć pod uwagę również stan bieżący i wynikający z tego stan finansów.

Zbiorczy plan sprzedaży jako konsolidacja planów sprzedażowych poszczególnych handlowców

Wojciech Próchnicki   Informacja Zarządcza 7/2017 Tylko on-line

Jednym z zadań menedżera sprzedaży jest budowanie prognoz sprzedaży na bazie prognoz poszczególnych handlowców. Scalanie planów przygotowanych przez sprzedawców w jeden zbiorczy plan to zadanie żmudne i czasochłonne. Ułatwi to narzędzie do konsolidacji tygodniowych planów sprzedażowych poszczególnych handlowców.

Procesy w firmie

Alokacje w SAP

Struktury organizacyjne większości przedsiębiorstw obejmują dwa typy działów: tzw. core – czyli w zależności od charakteru działalności podmiotu mogą być to działy produkcyjne, handlowe tudzież usługowe – oraz tzw. overheads – czyli wszelkie departamenty wspierające (np. dział personalny, finansowy itp.). Kluczowym rozróżnieniem jest, że komórki typu core przynoszą spółkom zarówno przychody, jak i koszty, podczas gdy działy wspierające co do zasady generują jedynie koszty. Oczywiście trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie przedsiębiorstw bez takowych, jednakże sposób rozliczania kosztów overheads czy też centrali (ang. headquarter) na kluczowe obszary działalności firm często nastręcza nie lada problemów zarówno natury technicznej, jak i merytorycznej.

INFO_07_25.jpg

Koszt informacji i jego znaczenie dla zarządzania organizacją

We współczesnym świecie, wraz z upowszechnieniem się dostępu do informacji oraz zwiększeniem szybkości jej przepływu, informacja nabiera coraz większego znaczenia w życiu jednostki gospodarczej. Subiektywność odbioru informacji stanowi, że jej wartość jest różna w zależności od jej użytkowników. Powoduje to problem w ocenie przydatności oraz wartości, jaką reprezentuje dana informacja. Informacja jest narzędziem generującym wiedzę, jest powiązana z czasem, ma więc cechy produktu – może być sprzedawana i kupowana. Każda informacja ma swoją cenę, można również określić koszt pozyskiwania informacji.

INFO_07_29.jpg

Zarządzanie procesowe w sprzedaży jako narzędzie optymalizacji płynności finansowej

Jakie czynności należą do procesu sprzedaży? Czy sprzedaż kończy się na zleceniu fakturowania, a może na zaksięgowaniu płatności? Jak skutecznie usprawnić proces sprzedaży, by w efekcie poprawić ściągalność należności? Odpowiedź na to pytanie wynika wprost z empirycznego podejścia do zarządzania horyzontalnego i wiąże się z integracją pracy wielu zespołów, monitoringiem przebiegu tego konkretnego procesu oraz dostępem do aktualnych informacji.

Bazy danych

Platformy BI i BigData

KNIME Analytics Platform – wczytywanie danych z plików .txt, .csv, .xls

W poprzednim numerze znajduje się wstępny tekst na temat platformy analitycznej KNIME. Omówiliśmy w nim proces instalacji, pierwsze uruchomienie i główne elementy interfejsu. Tym razem zajmiemy się źródłami danych, zbadamy możliwości, poznamy sposoby wczytywania danych. Jeśli nie wiesz, czym jest KNIME, to wyobraź sobie narzędzie, które w intuicyjny sposób pomaga odkryć potencjał ukryty w danych, oferuje ogromne możliwości oraz dostępne jest bezpłatnie na otwartej licencji (GPL).

INFO_07_44.jpg

Przegląd aplikacji mobilnych dla menedżerów finansowych

Coraz częściej wykorzystujemy aplikacje mobilne. Robią to zarówno konsumenci, jak i firmy. Przedstawiamy dane i trendy, jak również polecane aplikacje, z których możemy korzystać na co dzień. Ułatwiają wiele czynności i oszczędzają czas. Za sprawą technologii bankowość i finanse stają się coraz łatwiejsze w zarządzaniu. Już od lat coraz rzadziej zdarza się, że musimy wybrać się do banku, aby przeprowadzić jakąś operację finansową – wszystkie zadania zrealizujemy przez Internet.

Prezentacja i wizualizacja inf. zarządczej

INFO_07_34.jpg

Raporty mobilne oparte na platformie Tableau

Ostatnie trzy lata na rynku BI upłynęły pod znakiem dużych zmian oraz rewolucji w postrzeganiu narzędzi analitycznych przez sam biznes. Trendy panujące na rynku najlepiej obrazuje raport Gartnera, w którym, od ponad pięciu lat, Tableau uznawane jest za lidera. Mało elastyczne narzędzia, wymagające dużych zasobów technologicznych i finansowych, zostały zastąpione przez lekkie, zwinne oraz tańsze.

human-brain-xs.jpg

Małe jest piękne czyli rzecz o sparkline

Maciej Gawlik   Informacja Zarządcza 7/2017 Tylko on-line

„Sparkline to wyraziste, małe, proste grafiki wielkości słowa. Grafiki te nie są specjalnie pozycjonowane jak np. obrazki w kreskówkach w swoich specjalnych okienkach, ale mogą być wszędzie, gdzie słowo lub liczba mogą i powinny się znaleźć: zawarte w zdaniu, tabeli, nagłówku, mapie, arkuszu lub obrazie”. Edward Tufte – cytat z książki Beautiful Evidence.

Nie odkrywaj koła na nowo

Bartosz Czapiewski   Informacja Zarządcza 7/2017 Tylko on-line

Projektując raport, warto spojrzeć krytycznie na dostępne w programie typy wizualizacji i w pierwszej kolejności zrezygnować z tych, które kształtem przypominają koło. Mowa o wykresie kołowym i licznikach, które zaliczane są do grona najmniej efektywnych elementów dashboardu. Czym warto je zastąpić?

Archiwum